Hans Hamakers' Genealogy Page - Stam 02
HAMAKERS
Stam 02 -- Rotterdam [28-04-2018]
[arms]
Rotterdam
[nl] [rotterdam]
Eerste generatie

1. ___ Hamakers #1299, geboren ca. 1540, ref. stam 02.

Kinderen:

2. i. Servatius Haemeker #1300 geboren ca. 1563.
3. ii. Wilhelmus Haemekers #1301 geboren ca. 1564.
4. iii. Tilmanus Haemekers #1302 geboren ca. 1567.
5. iv. Andries Haemakers #1326 geboren ca. 1570.
6. v. Joannes Haemekers #1323 geboren ca. 1570.
7. vi. Arnoldi Haemaeckers #2608 geboren ca. 1580.


Tweede generatie

2. Servatius Haemeker #1300 (1.___1), geboren ca. 1563.
Getrouwd met Maria Coenen #1303, geboren ca. 1560, overleden na 1625.
- - Was 10-04-1625 samen met Johan Swalen doopgetuige van Johan Swalen.

Kinderen:

i. Servatius Haemeker #1304, geboren 1583 te Maastricht, gedoopt 17-06-1583 te Maastricht (getuigen: Carolinus Coenen; Calolina Coenen).
ii. Maria Haemekers #1305, geboren 1585 te Maastricht, gedoopt 01-07-1585 te Maastricht (getuigen: Wilhelmus van de Poel; Maria Dries).
Getrouwd: 17-02-1618 te Maastricht, Servatius Lichtenborch #3790, geboren ca. 1598.
8. iii. Geertruyd Haemaeckers #1621 geboren 08-1587.
iv. Sebastianus Hamakers #1306, geboren 1588 te Maastricht, gedoopt 27-03-1588 te Maastricht (getuigen: Servaes Hellinx; Anna Bocx).
v. Catharina Hamakers #1307, geboren 1590 te Maastricht, gedoopt 18-03-1590 te Maastricht (getuigen: Johannes Wienaerts; Anna Criekels).
Getrouwd: 23-08-1611 te Maastricht, Aegidius Geerdingen #2777, overige namen Egidius van Gerdingen, geboren ca. 1585.
- - Was geuige bij het huwelijk van Gertrudis Hamekers en Winand Swaelen.
vi. Sevatius Hamekers #1308, geboren 1592 te Maastricht, gedoopt 08-10-1592 te Maastricht (getuigen: Jan Coken; Trijneken Hamekers).
vii. Christina Haemakers #1309, geboren 1595 te Maastricht, gedoopt 05-02-1595 te Maastricht (getuigen: Marcelis Vrients; Elisabeth van de Veels).
3. Wilhelmus Haemekers #1301 (1.___1), geboren ca. 1564.
- - Vrouw Ann Cuijpers?. had huis in Maasbrugge?.
Getrouwd met Margarita _____ #1310.

Kinderen:

i. Maria Haemekers #1311, geboren 1583 te Maastricht, gedoopt 30-10-1583 te Maastricht (getuigen: Tilmanus Haemeker ( #1302), Oom; Helena Koenen).
Getrouwd met Lambertus Capouns #6434.
9. ii. Agnes Hamekers #1312 geboren 1585.
10. iii. Godefridus Haemeker #1313 geboren 1587.
iv. Catharina Hamakers #1314, geboren 1589 te Maastricht, gedoopt 17-12-1589 te Maastricht (getuigen: Servatius Nipels; Wennel Pael).
v. Willem Hamekers #6457, overleden voor 31-12-1612.
4. Tilmanus Haemekers #1302 (1.___1), geboren ca. 1567.
Getrouwd (1): ca. 1585, Maria _____ #1316.

Kinderen:

i. Guilielmus Haemekers #1317, geboren 1587 te Maastricht, gedoopt 12-10-1587 te Maastricht (getuigen: Tilmanus Pael; Ysabella Boechmekers), overleden voor 1590.
11. ii. Guilielmus Hameecker #1318 geboren 1590.
iii. Agnes Hameecker #1319, geboren 1593 te Maastricht, gedoopt 05-02-1593 te Maastricht (getuigen: Henricus Bagemeecker; Agnes in de Wijr).
iv. Jacob Haemaeckers #1320, geboren 1595 te Maastricht, gedoopt 18-06-1595 te Maastricht (getuigen: Ger Beckers; Maria Noyen), overleden voor 1601.
v. Tilman Hameeckers #1321, geboren 1597 te Maastricht, gedoopt 04-09-1597 te Maastricht (getuigen: Florent Joncket; Margarita Caroli).
vi. Jacob Hamecker #1322, geboren 1601 te Maastricht, gedoopt 11-02-1601 te Maastricht (getuigen: Otto van Ophoven; Agnes Floris).
Getrouwd (2): ca. 1606, Agnetis Putmans #2602, geboren ca. 1585.

Kinderen:

vii. Johanna Haemakers #2603, geboren 1606, gedoopt 17-12-1606 te Maastricht (getuigen: Aerdt Scrijnemakers; Anna Aelrijcx).
viii. Arnoldus Haemakers #2604, geboren 1608 te Maastricht, gedoopt 24-08-1608 te Maastricht (getuigen: Nijs Doolmans; Sopia Nijsmans).
ix. Herman Hamekers #2605, geboren 1610, gedoopt 14-11-1610 te Maastricht (getuigen: Nicolaas Ubacxs; Anna Hallers).
x. Tilmanus Haemaeckers #2606, geboren 1617, gedoopt 09-12-1617 te Maastricht (getuigen: Aegidius Suiverix; Maria Dobbelsteen).
- - Tweeling met Daniel ( #2607).
xi. Daniel Haemaeckers #2607, geboren 1617, gedoopt 09-12-1617 te Maastricht (getuigen: Daniel Robert; Lucia Sparen).
- - Tweeling met Tilmanus ( #2606).
5. Andries Haemakers #1326, overige namen Andreas, Dries Haemakers (1.___1), geboren ca. 1570, overleden voor 01-08-1629, beroep Brouwer.
Getrouwd: ca. 1591, Catarijn Clerckx #1327.

Kinderen:

12. i. Andreas Hameckers #1286 geboren 1590.
13. ii. Leonardus Haemakers #1328 geboren 1596.
iii. Nicolaus Hamekers #1335, geboren 1599 te Maastricht, gedoopt 17-05-1599 te Maastricht (getuigen: Johannes Turck; Elisabeth Lotvinck_).
14. iv. Catharina Hameekers #2598 geboren ca. 1600.
6. Joannes Haemekers #1323 (1.___1), geboren ca. 1570.
Getrouwd met Elisabeth _____ #1324.

Kinderen:

i. Joannes Haemekers #1325, geboren 1590 te Maastricht, gedoopt 29-03-1590 te Maastricht (getuigen: Johannes Cannemans; Catharina Haemekers).
7. Arnoldi Haemaeckers #2608 (1.___1), geboren ca. 1580.
Getrouwd: ca. 1600, Judith _____ #2609, geboren ca. 1580.

Kinderen:

i. Christrina Haemaeckers #2610, geboren 1602, gedoopt 08-02-1602 te Maastricht (getuigen: Peeter Nijsmans; Ida Bancx).
ii. Magdalena Haemaeckers #2611, geboren 1605, gedoopt 13-11-1605 te Maastricht (getuigen: Jan Bancx; Maria Cuijpers).


Derde generatie

8. Geertruyd Haemaeckers #1621 (2.Servatius2, 1.___1), geboren 08-1587 te Maastricht, overleden voor 07-11-1671.
- - Geertruyd bezat land. Op 07-11-1671 verzocht haar zoon Servatius Swalen ( #1625) namelijk: na aflijvigheid van zijn moeder te ontvangen "elf groot roeden land gelegen onder Gellick in het Brelooveld".
Geertryd was op 07-02-1656, samen met Joe Raymakers, doopsgetuige van Maria Swaenen, een buitenechtelijk kind van haar zoon Servaes en Idae Raymeckers. Servaes weigerde met haar te trouwen, ook na een aanbod van Ida's vader om 1200 gulden te storten als hij Ida zou huwen. Hij antwoorde dat hij Ida "niet soude willen trouwen, alwaert dat haren vader haer woude methgeven vijftighduysent gulden". Op 19-07-1663 huwt hij Maria Cornelia Verheijen.
Geertruyd was op 12-05-1664, samen met Johannes Verheijen getuige bij de doop van hun zoon Theodorus Winandus.
Getrouwd (Kerkelijk huwelijk): 09-06-1624 te Maastricht, St. Mathiaskerk, huwelijkscontract 05-06-1624 te Maastricht (bij notaris G. Gouthoven. Getuigen: Egidius van Gerdingen (zwager van Winandus); Henricus Swaen; Mathias de Grati; Joannes Jansen), Winandus Swanen #1622, overige namen Winandus Swaelen, geboren 1585 (zoon van Johannes Swanen #2673 [-1631] en Helwich Swanen #2674 [-1624]), gedoopt 08-02-1585 te Maastricht (getuigen: Petrus Bossenhoven; Maria Nullens), overleden 1636, beroep Brouwer, testament 20-09-1633 ("te bedde leggende van de contagieuze sieckte". ), woonde Kleine Gracht in het "Hoeghuys".
- - Was weduwnaar van Magdalena __.

Kinderen:

i. Johan Swalen #1624, geboren 1625, gedoopt 10-04-1625 te Maastricht (getuigen: Johan Swalen; Marie Coenen, grootmoeder ( #1303) ).
ii. Servatius Swaelen #1625, geboren 1626, gedoopt 10-04-1626 te Maastricht (getuigen: Henricus Swaelen; Anna van Gerdingen. Ook vermeld doop: 15-11-1626 [De Limburgsche Leeuw 1/34] ), overleden ca. 1670, beroep Licentiaat.
Getrouwd: 19-07-1663 te Maastricht, Maria Cornelia Verheijen #7390, geboren 1636 te Maastricht (dochter van Johan Verheijen #7391 en Maria de Grati #7392), gedoopt 08-09-1636 te Maastricht, begraven 13-07-1721.
9. Agnes Hamekers #1312, overige namen Agniese Haemekers (3.Wilhelmus2, 1.___1), geboren 1585 te Maastricht, gedoopt 23-11-1585 te Maastricht (getuigen: Tilmanus Pael; Cornelia Fremons), overleden 1633 te Maastricht, doodsoorzaak de pest, begraven 29-09-1633 te Maastricht.
- - Had bezittingen. Was op 08-01-1620 samen met Jan Spauwen getuige bij de doop van Guilielmus Nypels [Maastricht RK St.Nicolaas].
Getrouwd: 04-11-1612 te Maastricht, Guilielmus Wilhelm 'den jongen' Nijpels #1561, overige namen Wilhelm Haenen, geboren 1587 (zoon van Guilielmus Nipels #6435 [1560] en Catharina Haenen #6436 [1560]), gedoopt 16-10-1587 te Maastricht, overleden 1633 te Maastricht, beroep Vleeschhouwer, doodsoorzaak de Pest, bezittingen een huis in de Haefstraat, Maastricht.

Kinderen:

i. Catharina Nipels #6449, gedoopt 28-02-1614 te Maastricht.
ii. Margaretha Nipels #6450, gedoopt 14-04-1615 te Maastricht.
iii. Maria Nipels #6451, geboren 19-10-1616 te Wijck (Maastricht).
iv. Guilielmus Nipels #6452, gedoopt 16-03-1618 te Maastricht.
v. Godefriedus Nipels #6453, gedoopt 20-06-1621 te Maastricht, overleden voor 18-05-1659.
Getrouwd: 07-03-1643 te Maastricht, Barbara Bungeners #6454 (dochter van Henricus Bungeners #6455 en Aleydis _____ #6456), gedoopt 21-08-1618 te Maastricht.
- - Trouwde, na de dood van Godefridus, op 18-05-1659 te Maastricht met Joannes Haeren.
10. Godefridus Haemeker #1313 (3.Wilhelmus2, 1.___1), geboren 1587 te Maastricht, gedoopt 16-12-1587 te Maastricht (getuigen: Johannus Capruijns; Margarita van de Heijden), overleden 06-08-1667 te Maastricht.
Getrouwd: 10-12-1625 te Maastricht, St. Nicolaaskerk, Maria Clerx #1332, geboren 1590 (dochter van Caspar Clerx #4133 en Marguerite van Haeren #4134), overleden 13-01-1663 te Maastricht.

Kinderen:

15. i. Margarita Hameeckers #1333 geboren 1627.
ii. Wilhelmus Hamekers #1334, geboren 1629 te Maastricht, gedoopt 20-02-1629 te Maastricht (getuigen: Wilhelmus Nijpels; Margareta Clerxs).
11. Guilielmus Hameecker #1318 (4.Tilmanus2, 1.___1), geboren 1590 te Maastricht, gedoopt 17-06-1590 te Maastricht (getuigen: Johannes van de Heijen; Margarita Hamakers).
Getrouwd: ca. 1610, Margarita _____ #2612, geboren ca. 1590.

Kinderen:

i. Guilielmus Hameeckers #2613, geboren 1613, gedoopt 19-04-1613 te Maastricht (getuigen: Johannes Froidmont; Margarita Hameeckers).
12. Andreas Hameckers #1286 (5.Andries2, 1.___1), geboren 1590 te Maastricht, gedoopt 02-10-1590 te Maastricht (getuigen: Christiaen Coninx; Oda Catoens), overleden 1631, begraven 02-02-1631 te Maastricht.
Getrouwd met Catharina Conen #1287, overige namen Catharina [Canen, Caenen.].

Kinderen:

i. Servatius Hamekers #1288, geboren 1606, gedoopt 30-08-1606 te Maastricht (getuigen: Hendicus Carolus Curtijs; Maria Schars).
ii. Johan Hameckers #1289, geboren 1607, gedoopt 04-04-1607 te Maastricht (getuigen: Nicolaas Cortenbach; Gertrudis van Gryminge).
16. iii. Andreas Hameckers #1279 geboren 1610.
iv. Heluwegia Hameecker #1290, geboren 1612, gedoopt 24-08-1612 te Maastricht (getuigen: Ger Dreesens; Agnes Conen).
v. Nicolaus Hamaeckers #1291, geboren 1614, gedoopt 23-09-1614 te Maastricht (getuigen: Andreas Buell; Joanna Kryckelmans).
vi. Sevatius Hameeckers #1292, geboren 1617, gedoopt 01-02-1617 te Maastricht (getuigen: Nicolaas Kaenen; Catharina Hameeckers).
vii. Maria Haemeckers #1294, geboren 1619, gedoopt 03-11-1619 te Maastricht (getuigen: Matthi van de Wijer; Maria van Lechtenburg), overleden voor 1623.
viii. Maria Hameckers #1295, geboren 1623, gedoopt 02-08-1623 te Maastricht (getuigen: Servatius Hameckers; Maria Drees).
ix. Anna Haemekers #1296, geboren 1628, gedoopt 30-11-1628 te Maastricht (getuigen: Wijn. Swaelen; Anna Dries).
13. Leonardus Haemakers #1328 (5.Andries2, 1.___1), geboren 1596 te Maastricht, gedoopt 16-02-1596 te Maastricht (getuigen: Jaspar Clerckx; Catarijn Clerckx), overleden 1633, doodsoorzaak de Pest, begraven 04-10-1633 te Maastricht.
Getrouwd: 01-08-1629 te Maastricht, Catrijn Gielen #1329, geboren ca. 1600 (dochter van Niclaes Gielen #3788 [1580-1620] en Elisabeth Dolmans #3789 [1580]).
- - Trouwde, na het overlijden van Leonard, met Philip Hardtvuest.

Kinderen:

i. Catharina Hamekers #1330, geboren 1630 te Maastricht, gedoopt 30-08-1630 te Maastricht (getuigen: Phil. Haerdvoust; Catharina Clerckx).
ii. Nicolaus Hameekers #1331, geboren 1632 te Maastricht, gedoopt 19-07-1632 te Maastricht (getuigen: Gasparus Clerckx; Elisabeth Dolmans).
14. Catharina Hameekers #2598, overige namen Cathrijn Hameekers (5.Andries2, 1.___1), geboren ca. 1600 te Maastricht, overleden 09-1633 te Maastricht, doodsoorzaak de Pest, aantal kinderen 5 (1 zoon en 4 dochters).
Getrouwd (1): 03-11-1621 te Maastricht (getuigen: Gaspar Klercx; Leonard Hamekers; Hubert Hubrecht; Engelbertus Wijnandts; Paulus Wijnandts, "frater sponsi"), Wijnant Wijnants #2599, overige namen Winand Winandz, geboren 1589, gedoopt 09-10-1589 te Maastricht (getuigen: Rutgerus Winand; Sophia Aelbeeck), overleden 12-04-1629 te Maastricht, beroep Brouwer.
- - Vermoedelijk heeft hij, na de dood van zijn vader, de ouderlijke brouwerij "de Kyvie" verder uitgebaat. Hij woonde te Maastricht aan de "Loenerput", bij de Jeker, Achter de Maltmolen. Mogelijk bezat hij op die plaats nog een tweede brouwerij.

Kinderen:

i. Andreas Wijnants #6458, overleden (Andreas stief op jonge leeftijd).
ii. Maria Wijnants #6459, geboren 1627 te Maastricht, gedoopt 19-03-1627 te Maastricht.
Getrouwd: 04-06-1639 te Maastricht, Hendrik van Couwenburg #6460, beroep Schepen van Maastricht.
- - De vader van Hendrik was burgemeester van Maastricht.
Getrouwd (2): 03-02-1633 te Maastricht (getuigen:Jan Sichem, Jan Hupkens, Pater Nicolaus Remerstok, frater cellitorum), Martinus van Peer #2600, overige namen Meerten van Peer, overleden 11-09-1633 te Maastricht, beroep Brouwer, doodsoorzaak de Pest.
- - Zijn huis met brouwerij, genaamd "Die Poorte van Elderen" was ook gelegen aan de Loenerput, "bij de Jeker, boven de oeverste Maltmolen". Mogelijk was dit ook van Wijnant en had hij dit van hem overgenomen.Vierde generatie

15. Margarita Hameeckers #1333, overige namen Marguerite Hamakers (10.Godefridus3, 3.Wilhelmus2, 1.___1), geboren 1627 te Maastricht, gedoopt 29-06-1627 te Maastricht (getuigen: Gaspasus Clerckx; Margarita Hameeckers), overleden 23-07-1694 te Maastricht, begraven 28-07-1694 te Maastricht, St. Nicolaaskerk.
Getrouwd: 10-11-1647 te Maastricht, Hieronimus Graeven #2731, overige namen Jérôme Graven, geboren 18-06-1606 te Maastricht (zoon van Joannes Graven #15427 [1578] en Elisabeth van Meer #15428), gedoopt 18-09-1606 te Maastricht, St. Nicolaaskerk, overleden 1671 te Maastricht.

Kinderen:

i. Elisabeth Graven #14380, geboren ca. 1650, overleden na 01-04-1679.
Getrouwd: 02-02-1677 te Maastricht, Paschase Roosen #14381, overige namen Pascal Roosen, geboren 16-03-1646 te Maastricht (zoon van Nicolas Roosen #14382 [1615] en Anne Grooteclaes #14383 [1614-1673]), gedoopt 16-03-1646 te Maastricht, overleden 25-01-1694 te Maastricht.
ii. Marie Madeleine Graven #3116.
iii. Jean Graven #16198.
iv. Marguerite Graven #16199, overleden 1741.
v. Godefroi Graven #16200, overleden 1694.
Getrouwd met Barbe van den Biessen #16201, overleden 22-01-1712.
vi. Jerome Graven #16202.
vii. Catherine Graven #16203, overleden 02-01-1688 te Maastricht.
Getrouwd: 28-07-1685, Chretien Vilvoorden #16204.
viii. Gerard Graven #16205.
16. Andreas Hameckers #1279 (12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1610, gedoopt 20-09-1610 te Maastricht (getuigen: Andreas Andrix; Maria Conen).
Getrouwd: 02-06-1634 te Maastricht, Joanna Lijbert #1280.

Kinderen:

i. Catharina Hameeckers #1281, geboren 1638, gedoopt 22-04-1638 te Maastricht (getuigen: Servatius Hameeckers; Anna Dreissens).
ii. Andreas Hameckers #1282, geboren 1640, gedoopt 11-09-1640 te Maastricht (getuigen: Johannes Philippen; Maria Coenen), overleden voor 1649.
iii. Servatius Hameeckers #1283, geboren 1641, gedoopt 27-12-1641 te Maastricht (getuigen: Bartholomaus Grotenclaes; Gertrudis Hameeckers).
17. iv. Georgius Hameeckers #1220 geboren 1644.
v. Andreas Haemekers #1284, geboren 1649, gedoopt 19-12-1649 te Maastricht (getuigen: Lambertus Creijen; Marsilii Vriendts; Ysabella Pruijen), begraven 30-10-1727 te Maastricht.
vi. Joanna Haemekers #1285, geboren 1654, gedoopt 06-08-1654 te Maastricht (getuigen: Servatius S.....; Oda Delbots).
Getrouwd: 17-02-1678 te Maastricht, Marcellus Schroeders #2778, geboren ca. 1650.
- - Was getuige bij de doop van Marcellus Haemaekers ( #1207).


Vijfde generatie

17. Georgius Hameeckers #1220 (16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1644, gedoopt 30-10-1644 te Maastricht (getuigen: Lambertus Grotenclaes; Anna Frencken).
Getrouwd: 23-03-1666 te Maastricht, Maria Cremers #1221, geboren ca. 1646.

Kinderen:

i. Andreas Dominicus Hamekers #1272, geboren 1667, gedoopt 13-05-1667 te Maastricht (getuigen: Andreas Hamekers; Anna Sloets).
ii. Johan Hamekers #1273, geboren 1668, gedoopt 14-12-1668 te Maastricht (getuigen: Joannes Libert; Elisabeth Diricks).
iii. Maria Oda Hamekers #1274, geboren 1670, gedoopt 04-02-1670 te Maastricht (getuigen: Johan Diricks; Oda Delbots).
iv. Maria Haemekers #1275, geboren 1671, gedoopt 30-04-1671 te Maastricht (getuigen: Joannes Winandts, Maria Diricks).
v. Anna Haemekers #1276, geboren 1673, gedoopt 28-07-1673 te Maastricht (getuigen: Jacobus van Hontum; Anna Diricks).
18. vi. Joanna Haemekers #1277 geboren 1674.
19. vii. Georgius Haemaeckers #1202 geboren 1678.
viii. Johan Haemakers #1293, geboren 1682, gedoopt 11-01-1682 te Maastricht (getuigen: Joannes Schrak; Christina van Gestinghen).


Zesde generatie

18. Joanna Haemekers #1277 (17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1674, gedoopt 13-11-1674 te Maastricht (getuigen: Jacobus Dresen; Gertrudis Liberk).
- - Was op 16-03-1704 getuige bij het huwelijk van haar broer Georgius.
Getrouwd: 31-12-1707 te Maastricht, Thomas Vleugels #2730, geboren 15-12-1683 te Nuth (zoon van Gerardus Vleugels #14542 [1650-1686] en Elisabetha Crijns #14543 [1649-1733]), overleden 03-02-1743 te Maastricht.

Kinderen:

i. Gerard Vleugels #14544, geboren 02-07-1710 te Maastricht.
ii. Joannes Ernestus Vleugels #14545, geboren 20-01-1712 te Maastricht, overleden 14-04-1759 te Maastricht.
Getrouwd met Joanna Gertrudis Meijssens #14546, geboren 22-04-1707 te Maastricht.
iii. Maria Mechteld Vleugels #14547, geboren 31-08-1713 te Maastricht.
iv. Maria Elisabeth Vleugels #14548, geboren 26-11-1715 te Maastricht.
19. Georgius Haemaeckers #1202, overige namen Georgii Hamaekers, Hamaekers. (17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1678, gedoopt 17-12-1678 te Maastricht (getuigen: Joannes Russel; Gertrudis Leebens), overleden na 29-12-1724, beroep 1704 Chirurgijn (onder de compagnie van de heer kapitein Borké. [Militairen Maastricht].).
Getrouwd: 16-03-1704 te Maastricht (getuigen: Joanna Haemaekers ( #1277), zuster. Huw. ingeschreven bij Geref. Gemeente: 29-02-1704), Mechtildis Jekermans #1203, overige namen Eckermans, Ekermans., geboren ca. 1684, overleden na 05-03-1742.

Kinderen:

20. i. Wilhelmus Hamakers #945 geboren 1714.
ii. Dominicus Hamaekers #1204, overige namen Dominique Hamackers, geboren 1716 te Maastricht, gedoopt 09-11-1716 te Maastricht (getuigen: Guilhelmus Scherbach; Mechtildis Screck), overleden 23-04-1800 te Maastricht.
------------------------------------------------------------------------
Archief van de Brabantse Commissarissen-Deciseurs (BCD) 172
------------------------------------------------------------------------
Jaar: 1771
Onderwerp: successie
Rol: 7412(26)
Casus: Hamackers laat beslag leggen`op het huis van Van der Heggen, omdat hij inzage wil in de nalatenschap van pastoor Lodewijk van der Heggen, aan wie hij verwant is.
Procesgang:BHG(1) - BCD(2).
Eis: overleggen administratie
Procedure: arrest(1), appel(2)
Partij 1: arrestant(1), appellant(2)
Partij 2: gearresteerde(1), geïntimeerde(2)
Bijzonder: hoekhuis Grote en Kleine Staat
Partijen: 1. Hamaekers, Dominicus; Hamackers, Thomas
2. Heggen, Van der, pastoor Aubel
[Gemeentearchief Maastricht]
------------------------------------------------------------------------

iii. Petrus Hamaekers #1205, geboren 1718 te Maastricht, gedoopt 30-08-1718 te Maastricht (getuigen: Petrus Delhoigne; Anna Noyen; Joanna Symonis).
21. iv. Thomas Hamaekers #1206 geboren 1719.
v. Henricus Hameckers #9531, geboren 1722 te Maastricht, gedoopt 03-02-1722 te Maastricht (getuigen: Christin Schrack; Henr. Coecken).
22. vi. Marcellus Haemaekers #1207 geboren 1724.


Zevende generatie

20. Wilhelmus Hamakers #945
- - Wilhelmus trouwde twee maal met Conrardina, de eerste keer NH in Arnhem en daarna nogmaals RK in Leuven (BE):

----------------------------------------------------------------------------
xbris 1746 26 previa authorizatione Eminentissimis Domini et
dispensatione super tribus proclamationibus et prestitos coram me pastore
contraxerunt matrimonium Guilielmus Hamakers et Conrarda Vanharnhem Testibus
R:D: Mathia Debruyn et Cristiano Renaer
[Leuven, parochie Sint-Quinten, boek 11875, huwelijken 1706-1747, folio 78:]

De huwelijksakte bevestigt dat het gaat om een katholiek huwelijk met toestemming
van de Bisschop en met dispensatie van de normaal verplichte openbare proclamaties.
----------------------------------------------------------------------------

Getrouwd (Kerkelijk huwelijk): 20-08-1746 te Arnhem, NH kerk, kerkelijk huwelijk 26-12-1746 te Leuven, RK parochie St. Quinten (BE), Conrardina van Arnhem #946, overige namen Koenraat Dyna, Coenrard(eni)a, Conrardin(e)(a), Vanarem, van Aernhem., geboren 1720 (dochter van Jan van Arnhem #3086 [-1741] en Elisabeth Coenraeds #3087 [-1740]), gedoopt 30-03-1720 te Arnhem, Grote Kerk, overleden 1788, begraven 05-08-1788 te Rotterdam, Prinsekerk.
- - Tweeling met Reinera van Arnhem ( #3088).

Kinderen:

23. i. Catharina Elisabetha Hamakers #1022 geboren 1747.
24. ii. Wilhelmus Hamakers #906 geboren 1748.
25. iii. Dominicus Hamakers #928 geboren 1751.
iv. Masje Hamakers #1105, geboren 1753 te Rotterdam, overleden 24-10-1818 te Rotterdam (in het Stads Armenhuis).
- - Op 3 "bloeimaand" (mei) 1809 geconfineerd voor twee jaren tucht en werkhuis vanwege het stelen van van een ijzeren pot die zij verkocht had voor acht stuivers op de Kaasmarkt.
In 1789 reeds voor een jaar geconfineerd vanwege dieverij. [Criminele sentiën Rotterdam 219/154 - ORA264].
26. v. Carolus Hamakers #796 geboren 1754.
vi. Anna Antonia Hamakers #947, geboren 1756 te Rotterdam, gedoopt 04-02-1756 te Rotterdam (getuigen: Petrus Stregnarst; Antonia Lockerbol), overleden 04-04-1802 te Rotterdam, begraven 08-04-1802 te Rotterdam (6 gulden), woonde Karresteeg; 1802 West Blaak bij de Beurs, Rotterdam.
- - Was op 25-10-1800, samen met Adrianus Schollaart, getuige bij de doop van Adrianus Schollaart, zoon van Gijsbertus Schollaart en Maria Elisabeth Thijsen.
Getrouwd: 02-06-1799 te Rotterdam (6 gulden), ondertrouw 18-05-1799 te Rotterdam, Adriaen Schollaert #1162, overige namen Adriaan Schollaard, geboren 1766 te Rotterdam (zoon van Adrianus Schollaert #7230 en Maria van Loon #7231 [-1775]), gedoopt 22-04-1766 te Rotterdam (getuigen: Alida Schollaert; Maria Schollaert), overleden 30-01-1804 te Rotterdam, begraven 03-02-1804 te Rotterdam, woonde 1799 Vissersdijk, Rotterdam.
- - Was weduwnaar toen hij met Annna trouwde.Werd 23-03-1802 samen met Antony W(D)ingelmans benoemd tot voogd van de kinderen van Doortje Heuvels ( #907), Schoonzuster. Trouwde, na de dood van Anna, op 26-09-1802 te Rotterdam met Christina Bastijn.
vii. Maria Magtildus Hamakers #948, geboren 1759 te Rotterdam, gedoopt 04-12-1759 te Rotterdam (getuigen: Herman Coijmans; Maria Cornelia Sonnemans), overleden voor 28-12-1772.
viii. Franciscus Hamakers #949, geboren 1764 te Rotterdam, gedoopt 27-03-1764 te Rotterdam (getuigen: Egidius Franciscus de Bor; Joanna Steens), overleden voor 28-12-1772.
21. Thomas Hamaekers #1206, overige namen Thomae, Thoma Haemaeckers, Hamaeckers (19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1719 te Maastricht, gedoopt 19-11-1719 te Maastricht (getuigen: Thomas Vleugels ( #2730), Oom; Joanna Maria Demarez), begraven 22-10-1795 te Maastricht.
Getrouwd: 18-10-1739 te Maastricht, Joanna de Marré #1208, overige namen Joanne Demorre, Demarez, Demarré, geboren 1721 te Maastricht (dochter van Remis de Marré #8783 en Jeanne Simon #8784), overleden 01-09-1806 te Maastricht.

Kinderen:

i. Johan Hamaekers #15662, geboren 1740, gedoopt 24-03-1740 te Maastricht, St. Nicolaaskerk (getuigen: Johannes Hamaekers; Johanna Schamaux).
ii. Mechtildis Haemaeckers #1209, geboren 1742 te Maastricht, gedoopt 05-03-1742 te Maastricht (getuigen: Remiquis Demarez; Mechtildis Eeckermans ( #1202), grootmoeder), overleden 26-10-1806 te Maastricht.
iii. Anna Catharina Haemmaeckers #1270, geboren 1745, gedoopt 25-02-1745 te Maastricht (getuigen: Dominicus Haemmaeckers( #1204), oom; Catharina Colcon), begraven 18-09-1747 te Maastricht.
iv. Maria Hamaeckers #1214, geboren 1747 te Maastricht, gedoopt 13-03-1747 te Maastricht (getuigen: Henricus Hamaeckers; Maria Thyssens).
v. Joachim Haemackers #1217, geboren 1750 te Maastricht, gedoopt 01-09-1750 te Maastricht (getuigen: Joachim Bonemeijer; Conrada Dyna ( #946), tante), begraven 06-11-1763 te Maastricht.
22. Marcellus Haemaekers #1207, overige namen Marcellus [Hamakers, Hamackers, Haemaeckers] (19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1724 te Maastricht, gedoopt 20-08-1724 te Maastricht (getuigen: Marcel Schroders ( #2778), oud-oom; Judith Wouters), overleden 1775, begraven 14-01-1775 te Maastricht.
- -
- Op 22-12-1761 was Marcellus doopgetuige bij de doop van Joanna Maria Kicken, St. Martinius, Maastricht.
- Op 05-02-1765 was Marcellus samen met Hubertus Heuts getuige bij het huwelijk te Heer van Conradus Waber en Anna Maria Schellincx.
- Op 22-08-1767 was Marcellus samen met Anna Elisabeth Gerarts getuige bij de doop van Marcellus Mickené te Maastricht, zoon van Wilhelm Mincquene en Anna Catharina Ritschi.
------------------------------------------------------------------------
Archief van de Brabantse Commissarissen-Deciseurs (BCD) 127
------------------------------------------------------------------------
Jaar: 1774
Onderwerp: ambtsvervulling
Casus: Koster Hamaekers van de Sint-Martinusparochie kan wegens ziekte zijn ambt niet volledig uitoefenen en wordt daarom in zijn salaris gekort.
Procesgang:BCD.
Eis: behoud kostersambt, uitbetaling achterstallig loon
Procedure: rekest
Partij 1: suppliant
Partij 2: geïnsinueerde
Partijen: 1. Hamaekers, Marcellus
2. Wouters, Hub., pastoor St. Martinus
[Gemeentearchief Maastricht]
------------------------------------------------------------------------

Getrouwd: 27-01-1743 te Maastricht (getuigen: Hendrico Hamakers; Joanne Dubien; Dominico Hamakers ( #1204), broer; Maria Margarita van Loffelt; Gertrude Nijst; Maria Anna Nijpels), Anna Gertrudis Nijst #1210, overige namen (Annae) GertrudisNeijst, geboren 07-01-1715 te Maastricht (dochter van Johan Nijst #16186 [1664-1731] en Gertrudis Dresens #16187), overleden 17-04-1777 te Maastricht.

Kinderen:

i. Godefridus Hamackers #1211, geboren 1743 te Maastricht, gedoopt 12-04-1743 te Maastricht (getuigen: Henricus Hamackers; Georgii Hamakers ( #1202), grootvader; Catharina Nijst).
ii. Joannes Haemaeckers #1212, geboren 1744 te Maastricht, gedoopt 05-06-1744 te Maastricht (getuigen: Joannes Nijst; Joanna Hamakers).
iii. Mechtildis Haemaeckers #1213, geboren 1745 te Maastricht, gedoopt 13-06-1745 te Maastricht (getuigen: Dominicus Haemaeckers( #1204), oom; Mechtildis Wellers), begraven 17-04-1747 te Maastricht.
iv. Maria Elisabeth Haemaeckers #1215, geboren 1747 te Maastricht, gedoopt 12-04-1747 te Maastricht (getuigen: Dominicus Nijpels; Maria Elisabeth Neijst), overleden 29-06-1820 te Maastricht, beroep Huishoudster (Was Huishoudster in het oud mannenhuis.), woonde 1820 Bogaardenstraat 1158, Maastricht.
v. Dominicus Hamackers #1216, geboren 1750 te Maastricht, gedoopt 01-02-1750 te Maastricht (getuigen: Dominicus Hamackers ( #1204), oom; Anna Catharina Bovens), begraven 30-12-1750 te Maastricht.
vi. Maria Christina Hamaeckers #1218, geboren 1752 te Maastricht, gedoopt 11-02-1752 te Maastricht (getuigen: Dominicus Hamaeckers ( #1204), oom; Christina Haenen), begraven 27-04-1755 te Maastricht.
vii. Anna Catharina Haemaeckers #1219, geboren 1753 te Maastricht, gedoopt 05-10-1753 te Maastricht (getuigen: Dionysius Nijst; Catharina Nijpels), begraven 12-10-1753 te Maastricht.


Achtste generatie

23. Catharina Elisabetha Hamakers #1022 (20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1747 te Leuven (BE), gedoopt 05-03-1747 te Leuven (BE), overleden 24-01-1789 te Rotterdam, begraven te Rotterdam (klasse Pro Deo), woonde 1778 Walesteeg, ; 1789 Zwanesteeg hoek Vest agter, Rotterdam, testament 08-10-1778 (samen met haar man op de langstlevende).

-------------------------------------------------------------------------------
[Leuven, parochie Sint-Quinten, boek 11875, folio 2:]

martii 1747 5 baptizata est Catharina Elizabetha filia legitima Guilielmi Hamakers
et Conrardina van harhem (sic), suceptores Franciscus meeus et Catharina Mertens
-------------------------------------------------------------------------------

Catharina Elisabeth kwam 29-02-1753 met ouders en broer Willem naar Rotterdam [Finale Admissien Prof. admin. 284/156].
Getrouwd: 05-05-1776 te Rotterdam (klasse Pro Deo), ondertrouw 20-04-1776 te Rotterdam, Johannis Henricus Klompe #1023, overige namen Johannis Henricus [Komp, Klümpe, Klump], geboren te Osnabrück (DE), overleden 12-10-1796 te Rotterdam, beroep Brandersknecht.
- - Op 21-10-1790 Benoemd tot voogd bij testament van Catharina Elisabeth, testament van 08-10-1778. [Rotterdam - Weeskamer , Register van Voogdijen
1790-572/93]
.
Trouwde, na de dood van Catharina, op 31-10-1790 te Rotterdam, met Maria Elisabeth Jennings, º Munsterland. [Rotterdam -Stadstrouwregister].

Kinderen:

i. Gerardus Henricus Johannes Klompe #1479, geboren 1778 te Rotterdam, gedoopt 29-10-1778 te Rotterdam (getuigen: Gerardus Gregorius Klomp; Antonia Hamakers ( #947), tante).
ii. Wilhelmina Johannes Klompe #1480, geboren 1780 te Rotterdam, gedoopt 21-03-1780 te Rotterdam (getuigen: Wilhelmus Hamakers ( #945), grootvader; Coenrardina van Arnhem ( #946), grootmoeder), overleden 01-01-1858 te Rotterdam.
Getrouwd (1): 16-07-1817 te Rotterdam, Christiaan Heijcamps #5954, geboren 1779 te Haelen (zoon van Hendrik Heijcamps #2992 [-1784] en Maria Rutten #5170 [-1785]), gedoopt 06-05-1779 te Haelen, overleden 29-01-1822 te Rotterdam.
Getrouwd (2): 23-09-1829 te Rotterdam, Casper Pouderoijen #5956, geboren 1787 te Rotterdam (zoon van Jacob Pouderoijen #5957 [1757-1825] en Dirkje Everhardt #5958), gedoopt 27-09-1787 te Rotterdam (getuigen: Casper Schripfer; Johanna Benttinck), overleden 10-03-1841 te Rotterdam.
- - Weduwnaar van Elizabeth Catharina de Jong.
iii. Maria Johannes Klomp #1481, overige namen Maria Klompé, geboren 1781 te Rotterdam, gedoopt 27-11-1781 te Rotterdam (getuigen: Franciscus Henricus Klomp; Allegonda Spiermans), overleden 25-01-1847 te Rotterdam.
Getrouwd: 03-08-1806 te Rotterdam, ondertrouw 19-07-1806 te Rotterdam, aantal kinderen in dit gezin 12, Arij Hemelop #3378, overige namen Arij Hemeloop, geboren 1779 te Rotterdam (zoon van Gerrit Hemelop #4885[1755-1790] en Adriaantje Krijger #4886 [1755-1833]), gedoopt 31-10-1779 te Rotterdam (getuige: Adriana van Yseren), overleden 02-02-1847 te Rotterdam, beroep Timmermansknecht.
iv. Casparus Johannes Klompe #1482, geboren 1783 te Rotterdam, gedoopt 24-01-1783 te Rotterdam (getuigen: Casparus Halten; Maria Segelaar), overleden 21-06-1818 te Rotterdam.
Getrouwd met Dingena Christina Lefeber #6500, geboren 1789 (dochter van Michael Levevre #9412 [1758-1820] en Hendrika Rogmans #9413), gedoopt 01-12-1789 te Rotterdam.
- - Trouwde, na de dood van Casparus, (1) op 17-11-1819 met Jacobus Josephus de Grijze, º 1786, Brugge. (2) op 08-07-1835 met Joannes Hermanus Houtkamp, º 1805, Overschie en Hogenban.
v. Franciscus Johannes Klomp #1483, geboren 1785 te Rotterdam, gedoopt 15-10-1785 te Rotterdam (getuigen: Franciscus Landmand; Dorothea Heuvels ( #907), tante).
vi. Elizabeth Johannes Klompe #1484, geboren 1788 te Rotterdam, gedoopt 28-05-1788 te Rotterdam (getuigen: Hermanus Henricus Baarlach; Catharina Margaretha Klompe).
24. Wilhelmus Hamakers #906, overige namen Willem Hamaekers (20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1748 te Maastricht, gedoopt 10-12-1748 te Maastricht (getuigen: Marcellus Haemaeckers ( #1207), oom; Georgius Haemaeckers ( #1202), grootvader; Joanna Smitmans ), overleden 01-04-1802 te Rotterdam, begraven 06-04-1802 te Rotterdam (klasse Pro Deo), woonde 1776, 1779 Bree(d)straat bij Wagenstraat; 1789 Toornstraat boven Brouwer; 1794 Torenstraat naast Kool; 1802 Torenstraat Hoek Spuywater, Rotterdam.
- - Kwam op 29-02-1753 met ouders en zuster Catharina Elisabeth naar Rotterdam [Finale Admissien Prof. admin. 284/156].

Willem werd samen met zijn broer Dominicus op 15-04-1776 benoemd tot voogd van de minderjarige kinderen van Johanna Schrijnemaker, vrouw van Jan Janse. [Rotterdam - Weeskamer, Register van voogdijen 1776-569/255V].

Willem was op 24-01-1782 samen met Clementina Hensbroek getuige biij de doop van Joanna van Meerbeek, dv Aelbert van Meerbeek en Johanna Heuvels.
Getrouwd (1): 26-11-1775 te Rotterdam, ondertrouw 09-11-1775 te Rotterdam (klasse Pro Deo), Fietje Muijen #935, overige namen Seijtie Muijen, geboren 1751 te Rotterdam (dochter van Arij Muijen #6241 [-1774] en Anna Leenderts Koen #6242 [-1781]), gedoopt 19-12-1751 te Rotterdam (getuigen: Cornelis Versluis; Antie Muijen), overleden 1779 te Rotterdam, begraven 20-07-1779 te Rotterdam.

Kinderen:

i. Willemijntje Hamakers #952, geboren 1776 te Rotterdam, gedoopt 21-03-1776 te Rotterdam, begraven 07-08-1776 te Rotterdam.
Getrouwd (2): 13-05-1781 te Rotterdam, ondertrouw 26-04-1781 te Rotterdam (klasse Pro Deo), Dorothea Heuvels #907, overige namen Theodora, Dirkje Heuvels, geboren te Zilvoort, overleden 07-03-1802 te Rotterdam, begraven 10-03-1802 te Rotterdam (klasse Pro Deo).

Kinderen:

ii. Wilhelmus Hamackers #912, geboren 1782 te Rotterdam, gedoopt 19-06-1782 te Rotterdam, RK kerk Steiger (getuigen: Gerardus Heuvels; Anna Antonia Hamackers ( #947), tante).
- - Kan zijn dat Willem 01-04-1802 nog in leven was, want vader had bij overlijden 3 minderjarige kinderen.
iii. Henricus Hamakers #913, geboren 1784 te Rotterdam, gedoopt 07-07-1784 te Rotterdam (getuigen: Joannes Henricus Klomp(e) ( #1023), oom; Joanna Heuvels), overleden 1789 te Rotterdam, begraven 13-03-1789 te Rotterdam (klasse Pro Deo).
iv. Gerardus Hamackers #914, overige namen Gerrit Hamaker, geboren 1786 te Rotterdam, gedoopt 06-09-1786 te Rotterdam, RK kerk Steiger (getuigen: Gerardus Heuvels; Catharina Elizabeth Hamackers ( #1022), tante), overleden 30-09-1794 te Rotterdam, begraven 02-10-1794 te Rotterdam (klasse Pro Deo).
v. Antonius Hamakers #910, geboren 1788 te Rotterdam, gedoopt 15-09-1788 te Rotterdam (getuigen: Antonius Friese; Maria Friese), overleden 29-09-1794 te Rotterdam, begraven 01-10-1794 te Rotterdam (klasse Pro Deo).
27. vi. Cornelia Hamakers #908 geboren 1790.
vii. Maria Catharina Hamakers #911, geboren 1794 te Rotterdam, gedoopt 25-01-1794 te Rotterdam (getuigen: Henricus Lenting; Catharina Pruister), overleden 12-09-1821 te Rotterdam, beroep Dienstmaagd, woonde 1821 Vierwindenstraat E 421, Rotterdam.
Getrouwd: 09-05-1821 te Rotterdam, Johannes van Oers #1041, overige namen Joannes Oers, geboren 1796 te Rotterdam (zoon van Wilhelmus van Oers #1042 [-1810] en Adriana Meijer #1043 [1758-1828]), gedoopt 03-01-1796 te Rotterdam (getuigen: Petrus Scheepers; Elisabeth Scheepers), overleden 03-07-1849 te Rotterdam, beroep Steenhouwer.
- -Trouwde, na de dood van Maria, met Johanna Jacoba Wille.
25. Dominicus Hamakers #928 (20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1751 te Maastricht, gedoopt 22-07-1751 te Maastricht (getuigen: Dominicus Haemaeckers ( #1204) , oom; Anna Gertrudis Nijst ( #1210), tante), overleden 27-08-1796 te Rotterdam, begraven 30-08-1796 te Rotterdam (klasse Pro Deo), woonde 1777, 1780 Kleine Leeuwenlaan; 1789 Kikkersteeg bij watergang; 1796 Kikkersteeg "midde", alle te Rotterdam.
- - Dominicus werd samen met zijn broer Willem op 15-04-1776 benoemd tot voogd van de minderjarige kinderen van Johanna Schrijnemaker, vrouw van Jan Janse. [Rotterdam - Weeskamer, Register van voogdijen 1776-569/255V].

Dominicus was op 29-12-1780 samen met Anna Mechel Smets getuige bij de doop van Jacobus Dominicus Smets, zv Jacobus Smets en Maria Pervaas.

Dominicus was op 03-11-1989 samen met Adriana van Dongen getuige bij de doop van Adriana Appels, dv Balthazanus Appels en Willemina de Jong.
Getrouwd: 06-02-1774 te Rotterdam (klasse Pro Deo), ondertrouw 22-01-1774 te Rotterdam, Geertruij de Bruin #929, geboren 1737 te Graefschap Teckelenburg (dochter van Gerrit de Bruijn #8494 en Maria Ongenugt #8495), overleden 10-12-1812 te Rotterdam (overlijdensakte vermeld geboorte in "Maastrigt").

Kinderen:

i. Willem Hamakers #950, geboren 1774 te Rotterdam, gedoopt 19-06-1774 te Rotterdam (getuigen: Wilhelmus Hamakers ( #945), grootvader; Conrardina van Arnhem ( #946), grootmoeder), overleden 1777 te Rotterdam, begraven 28-04-1777 te Rotterdam (klasse Pro Deo).
28. ii. Joannes Henricus Hamakers #825 geboren 1776.
iii. Jacoba Hamakers #953, geboren 1779 te Rotterdam, gedoopt 31-12-1779 te Rotterdam (getuigen: Carel de Bruin; Jacoba van Dulme), overleden 1780 te Rotterdam, begraven 05-01-1780 te Rotterdam.
iv. Christina Hamakers #955, geboren 1782 te Rotterdam, gedoopt 19-05-1782 te Rotterdam (getuigen: Carolus Hamakers ( #796), oom; Christina Piters), overleden 1789 te Rotterdam, begraven 20-04-1789 te Rotterdam (klasse Pro Deo).
26. Carolus Hamakers #796 (20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1754 te Rotterdam, gedoopt 15-07-1754 te Rotterdam (getuigen: Carolus Plasché, Helena Boekhorst), overleden 18-05-1813 te Rotterdam, beroep Roomschdiaken, Kleermaker, woonde 1810, 1813 Bagijnenstraat G 228, Rotterdam.
Getrouwd: 27-01-1788 te Rotterdam (klasse Pro Deo), ondertrouw 12-01-1788 te Rotterdam, Maria Catharina Weerts #923, overige namen Maria Catharina Weertz, Wierts, Wertz, geboren ca. 17-12-1765 te Mülheim (DE) (dochter van Theodorus Weertz #1151), overleden 17-02-1832 te Rotterdam, beroep Schoonmaakster, woonde 1829 Bagijnestraat 207, Rotterdam.
- - Was niet katholiek.

Kinderen:

29. i. Carolina Elizabeth Hamakers #958 geboren 1788.
30. ii. Wilhelmus Hamakers #965 geboren 1790.
31. iii. Hermanus Hamakers #797 geboren 08-1792.
32. iv. Dijna Hamakers #919 geboren 30-05-1794.
33. v. Wilhelmina Martina (Christina) Hamakers #959 geboren op 1796.
vi. Maria Catharina Hamakers #960, geboren 1799 te Rotterdam, gedoopt 14-01-1799 te Rotterdam (getuigen: Joannes Keulemans; Anna Maria van der Borgt), overleden 31-01-1868 te Rotterdam, woonde 1829, 1839 Kleine Wijnbrugstraat 64, Rotterdam., testament 23-03-1835 te Rotterdam (op haar man Peter).
Getrouwd (1): 12-05-1824 te Rotterdam, Petrus Andreas Franciscus Meulemans #1036, overige namen Piter Andreas Franciscus Meulemans, geboren 1798 te Rotterdam (zoon van Andreas Meulemans #1045 [1772-1832] en Anna Maria van Rooij #1046 [1770-1855]), gedoopt 06-01-1798 te Rotterdam (getuigen: Franciscus Meulemans; Christina Stenteberg), overleden 05-04-1835 te Rotterdam, beroep Meester Schoenmaker.
Getrouwd (2): 03-06-1836 te Rotterdam, Jacobus Jansen #1040, geboren 24-01-1817 te Beugen en Rijkevoort (zoon van Johannes Jansen #1047[1778-1822] en Allegonda Rijen #1048), beroep Schoenmaker.
34. vii. Gertrudis Maria Hamakers #740 geboren 03-02-1803.
viii. Casper Hamakers #961, geboren 1806 te Rotterdam, gedoopt 22-07-1806 te Rotterdam (getuigen: Caspar Klompe; Dijna ter Kinderen), overleden 21-03-1810 te Rotterdam, begraven 24-03-1810 te Rotterdam.


Negende generatie

27. Cornelia Hamakers #908 (24.Wilhelmus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1790 te Rotterdam, gedoopt 24-12-1790 te Rotterdam (getuigen: Carolus Hamakers ( #796), oom; Anna van Mechelen), overleden 28-02-1880 te Rotterdam, woonde 1821 Korte Hoogstraat E 351; 1839 Steiger 297, alle te Rotterdam.
Getrouwd: 07-05-1823 te Rotterdam, Petrus Antonius Hoelaars #909, overige namen Petrus Antonius Hoelaerts, geboren 1792 te Rotterdam (zoon van Nicolaas Hoelaars #915 [-1812] en Magdalena van Outheusden #916 [1764 - 1800]), gedoopt 05-12-1792 te Rotterdam (getuige: Antonius Wingert; Neeltje Wilthuijsen), overleden 08-12-1866 te Rotterdam, beroep Kleermaker.

Kinderen:

i. Johannes Nicolaas Hoelaars #1031, geboren 28-08-1825 te Rotterdam, overleden 19-12-1848 te Hellevoetsluis (aan boord van het schip "Valk").
ii. n.n. Hoelaars #7119, geboren 01-05-1827 te Rotterdam, gedoopt te Rotterdam, overleden 01-05-1827 te Rotterdam, kraamkind vrouwelijk.
iii. Wilhelmus Johannes Hoelaars #7213, geboren 23-07-1829 te Rotterdam, overleden 15-10-1829 te Rotterdam.
iv. Cornelis Hoelaars #1039, geboren 1835 te Rotterdam.
28. Joannes Henricus Hamakers #825, overige namen Hendrik Hamaker(s) (25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1776 te Rotterdam, gedoopt 26-02-1776 te Rotterdam (getuigen: Joannes Henricus Klomp(e) ( #1023), oom; Conrardina van Arnhem ( #946), grootmoeder), overleden 25-07-1832 te Rotterdam, beroep Looijersknecht, woonde 1804 Kikkersteeg bij de Vest, Rotterdam.
Getrouwd: 30-04-1797 te Rotterdam (Klasse Pro Deo), ondertrouw 15-04-1797 te Rotterdam, Catharina Maria van Rijn #826, overige namen Marietje van [Rhijn, Reijn], geboren 1775 te Rotterdam (dochter van Carel van Rijn #7740 [1744] en Annetje van Klaveren #7741 [1748]), gedoopt 08-08-1780 te Rotterdam (getuigen: Hermanus van Reijn; Wed. van H. van Klaveren), overleden 04-03-1833 te Rotterdam, woonde 1797 Raamstraat, Rotterdam.

Kinderen:

35. i. Johannes Hendrikus Hamakers #193 geboren 11-07-1798.
ii. Adrianus Hamakers #926, geboren 1802 te Rotterdam, gedoopt 06-04-1802 te Rotterdam (getuigen: Leenderd van Winkel; Geertruij de Bruijn ( #929), grootmoeder), overleden 07-12-1804 te Rotterdam, begraven 10-12-1804 te Rotterdam (Klasse Pro Deo).
iii. Willemijntje Hamakers #927, geboren 1805 te Rotterdam, gedoopt 29-05-1805 te Rotterdam (getuigen: Caspar Klomp, Wilhelmina Klomp).
iv. Wilhelmina Hamakers #1111, geboren ca. 08-06-1807, overleden 15-09-1832 te Rotterdam (in de Stads Ziekenzaal), beroep Dienstbode, ongehuwd.
29. Carolina Elizabeth Hamakers #958 (26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1788 te Rotterdam, gedoopt 01-04-1788 te Rotterdam, RK kerk Steiger (getuigen: Joseph Hamakers; Catharina Elizabeth Hamakers ( #1022), tante), overleden 24-05-1842 te Rotterdam, woonde 1829, 1842 Bagijnestraat 207, Rotterdam.
Getrouwd: 11-11-1818 te Rotterdam, Cornelis de Jong #1025, geboren 1791 te Rotterdam (zoon van Cornelius de Jong #1566 [-1796] en Helena Neuvue #767 [1751-1794]), gedoopt 14-08-1791 te Rotterdam (getuigen: Johannes de Jong; Agnes de Ruijter), overleden 03-05-1847 te Rotterdam, beroep Gruttersknecht.

Kinderen:

i. Antonie Marinus de Jong #1026, geboren 27-11-1819 te Rotterdam, overleden 06-01-1864 te Rotterdam, beroep Horlogemaker.
Getrouwd: 04-02-1852 te Rotterdam, Cornelia Apolonia Johanna Schuurmans #8135, geboren 05-10-1821 te Rotterdam (dochter van Johannes Wilhelmus Schuurmans #8136 [1787] en Apolonia van Dijk #8137 [1793-1843]), overleden 02-10-1889 te Rotterdam.
ii. Bernardina Adriana de Jong #1028, geboren 22-02-1822 te Rotterdam, overleden na 1839.
iii. Hermanus Cornelis de Jong #1027, geboren 15-03-1826 te Rotterdam, overleden 01-04-1832 te Rotterdam.
iv. Wilhelmina Elisabeth de Jong #1029, geboren 06-08-1829 te Rotterdam, overleden 26-01-1867 te Delfshaven.
Getrouwd: 30-08-1854 te Rotterdam, Antonius Johannes Kooimans #5965, geboren 25-06-1830 te Rotterdam (zoon van Adrianus Kooimans #5966[1800-1866] en Maria van der Veer #5967 [1797-1851]).
- - Trouwde, na de dood van Wilhelmina, op 27-11-1867 te Rotterdam met Geertruida Johanna van Winkel, waarvan hij 29-05-1878 scheidde.
30. Wilhelmus Hamakers #965 (26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1790 te Rotterdam, gedoopt 27-05-1790 te Rotterdam, RK kerk Steiger (getuigen: Wilhelmus Hamakers, oom; Anna Antonia Hamakers, tante), overleden 19-04-1869 te Leuven (BE), begraven 22-04-1869 te Leuven (BE), beroep 1817 Kleermaker, beroep 1818 Herbergier, beroep 1826 Koffiehuishouder, woonde 1821 Smeyersstraat 8; 1826 Smeyersstraat 7; na 1831 Sint Miechaëlsplein 5, Leuven (BE) (werd later omgenoemd naar Hogeschoolplein).
- - Was op 19-01-1818 te Veltem (BE) getuige bij het huwelijk van zijn zwager Joannes Baptista van der Wallen.

Diende in het leger van Napoleon: 125e Regiment Infanterie van Linie, Stamboeknummer: 1708

Willem zou op 28-11-1812 gesneuveld zijn in de slag bij Berezina (RU). [Service Historique de l'Armée de Terre (1YC874, 21YC875, 21YC876)]. Blijkbaar heeft hij het toch overleefd.
Op 07-12-1812 werd Willem te Wilna (Vilnius) gewond aan zijn rechter been door een geweerkogel.
Hij werd gedecoreerd met de medaille van Saint Hélèna en het Gedenkkruis van Holland.

Was eigenaar van "Hôtel et Café de l'Europe" aan het Hogeschoolplein 5 te Leuven. Dit etablisement, gesticht in 1814, bleef ruim een eeuw in de familie. Nu is er pension café "De Werf" gevestigd.
Getrouwd: 21-01-1818 te Leuven (BE) (getuigen: Jacques van der Wallen, herbergier, 51 jr, vader van de bruid; François Hasaert, instrumentmaker, 75 jr, oom van de bruid; Pierre van Dyk, koopman, 35 jr, @Leuven; Pierre Peeters, Huisbrouwer, 29 jr, @Leuven), Anne Catherine van der Wallen #5832, overige namen Marie Catherine Vanderwallen, geboren 30-08-1794 te Blanden (BE) (dochter van Jacques van der Wallen #7403 [1764-1830] en Anne Maria Hasaert #7404 [-1830]), overleden 28-12-1872 te Leuven (BE), begraven 31-12-1872 te Leuven (BE).

Kinderen:

36. i. Jean Baptiste Wilhelm Hamaekers #8425 geboren op 04-06-1818.
ii. Louise Marie Elisabeth Hamakers #8567, geboren 27-11-1819 te Leuven (BE), gedoopt te Leuven, St. Michielskerk (BE), overleden 27-02-1859 te Leuven (BE) (Hoogeschoolplein 5), begraven 03-03-1859 te Leuven (BE).
- - Ingeschreven in BS 15-03-1848 op basis van haar doopakte. Met had verzuimd haar in te schrijven bij de geboorte.
37. iii. Caroline Marie Hamaekers #8426 geboren 09-10-1821.
iv. Gertrudis Wilhelmina Hamaekers #7405, roepnaam Wilhelmine, geboren 13-05-1824 te Leuven (BE), overleden na 06-01-1892, ongehuwd.
38. v. Barbara Maria Hamakers #7406 geboren 26-07-1826.
vi. Anna Catharina Josephina Hamaekers #7407, geboren 05-01-1829 te Leuven (BE), overleden 26-09-1849 te Leuven (BE) (Hoogeschoolplein 5).
vii. Maria Catharina Pelagia Hamaekers #7408, geboren 06-03-1831 te Leuven (BE), overleden 28-02-1832 te Leuven (BE) (Hoogeschoolplein 5).
viii. Herman Emmanuel Hamaekers #7409, geboren 25-05-1833 te Leuven (BE), overleden 03-06-1833 te Leuven (BE) (Hogeschoolplein 5).
39. ix. Caroline Fréderique Bernardine Hamakers #6589geboren 12-06-1836.
31. Hermanus Hamakers #797 (26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 08-1792 te Rotterdam, gedoopt 30-08-1792 te Rotterdam (getuigen: Hermanus Houtman; Antoinetta Meeuwissen), overleden 23-03-1864 te Rotterdam, beroep Kleermaker, woonde 1813-1815 Bagijnenstraat G228; 1816 Bagijnenstraat G362; 1821-1841 Spui(water) G180; 1847 Hoogstraat 5-366/5-340; 1851-1854 Delftschevaart 7-288; 1856 Delftschevaart 7-297; 1864 Schiedamschedijk 3-148, alle te Rotterdam.
Getrouwd: 26-10-1814 te Rotterdam, Johanna IJda Wilhelmina Barendse #798, overige namen Barentze, Barenssen, Barentsen (ook J.W.IJ.M, J.IJ.W.M, en J.W.M), geboren 1791 te Rotterdam (dochter van Jacobus Barenssen #867[-1801] en Maria Peeters #868 [1772-1835]), gedoopt 22-11-1791 te Rotterdam, overleden 10-09-1856 te Rotterdam.

Kinderen:

40. i. Carolina Wilhelmina Hamakers #886 geboren 09-02-1815.
ii. Theodorus Carolus Hamakers #887, geboren 31-10-1816 te Rotterdam, overleden 24-07-1817 te Rotterdam.
iii. Wilhelmina Cornelia Hamakers #1107, geboren ca. 30-06-1818, overleden 04-11-1821 te Rotterdam.
41. iv. Hermanus Adrianus Hamakers #842 geboren 10-02-1821.
42. v. Catharina Maria Johanna Hamakers #888 geboren 16-05-1824.
vi. Barendina Hamakers #889, geboren 02-05-1825 te Rotterdam, overleden 19-01-1826 te Rotterdam.
43. vii. Anna Antonia Hamakers #799 geboren 20-02-1828.
viii. Wilhelmus Xaviranus Hamakers #1112, geboren 09-02-1832 te Rotterdam, overleden 27-07-1834 te Rotterdam.
ix. Antonius Johannes Wilhelmus Hamakers #890, geboren 19-07-1834 te Rotterdam, overleden 12-01-1858 te Rotterdam.
32. Dijna Hamakers #919 (26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 30-05-1794 te Rotterdam, gedoopt 31-05-1794 te Rotterdam (getuigen: Petrus Sondorp; Ida de Borgt), overleden 20-12-1858 te Rotterdam, woonde 1821, 1842 Kleine Wijnbrugstraat 166, Rotterdam.
Getrouwd: 04-11-1818 te Rotterdam, Adrianus Bouwens #920, geboren 1790 te Rotterdam (zoon van Joannes Bouwens #921 [1759-1813] en Johanna de Jong #922 [1752-1832]), gedoopt 17-06-1790 te Rotterdam, overleden 26-09-1866 te Rotterdam, beroep Horlogemaker, Winkelier.

Kinderen:

i. n.n. Bouwens #6499, geboren 13-11-1819 te Rotterdam, overleden 13-11-1819 te Rotterdam, kraamkind mannelijk.
ii. n.n. Bouwens #6498, geboren 21-03-1821 te Rotterdam, overleden 21-03-1821 te Rotterdam, kraamkind mannelijk.
iii. n.n. Bouwens #6497, geboren 15-06-1822 te Rotterdam, overleden 15-06-1822 te Rotterdam, kraamkind mannelijk.
iv. Johannes Nicolaas Bouwens #1032, geboren 07-07-1823 te Rotterdam, overleden 08-09-1887 te Rotterdam.
- - was op 28-07-1846 te Brussel (BE) getuige bij het huwelijk van zijn nicht Caroline Marie Hamakers en Théodore Demire.
Getrouwd: 25-08-1858 te Rotterdam, Fransiska Laboyrie #6253, geboren 19-06-1825 te Rotterdam (dochter van Louis Laboyrie #6254 [1798 - ] en Petronella Jacoba Janssens #6255 [1803]), overleden voor 08-09-1887.
v. Carolina Johanna Maria Bouwens #1033, geboren 08-04-1826 te Rotterdam, overleden 14-10-1891 te Rotterdam.
Getrouwd: 25-06-1851 te Rotterdam, Johannes Hendrikus Vermeulen #6280, geboren 13-12-1824 te Rotterdam (zoon van Pieter Vermeulen #6281[1795] en Wilhelmina Magdalena Droog #6282 [1802]), overleden voor 14-10-1891.
vi. n.n. Bouwens #7118, geboren 09-12-1828 te Rotterdam, overleden 09-12-1828 te Rotterdam, kraamkind vrouwelijk.
vii. n.n. Bouwens #7451, geboren 23-12-1829 te Rotterdam, overleden 23-12-1829 te Rotterdam, kraamkind mannelijk.
viii. n.n. Bouwens #7486, geboren 16-08-1831 te Rotterdam, overleden 16-08-1831 te Rotterdam, kraamkind mannelijk.
ix. Geertruida Maria Hendrika Bouwens #1035, geboren 21-11-1832 te Rotterdam, overleden 01-04-1855 te Rotterdam.
x. n.n. Bouwens #7789, geboren 20-10-1836 te Rotterdam, overleden 20-10-1836 te Rotterdam, kraamkind mannelijk.
xi. Carolus Johannes Adrianus Bouwens #1034, geboren 15-08-1839 te Rotterdam.
Getrouwd: 20-12-1865 te Rotterdam, Hortansia Jongen #6259, geboren 05-11-1841 te Rotterdam (dochter van Joannes Ferdinandus Jongen #6260 [1796 - 1886] en Anna Maria Trimbor #6261 [1811]).
33. Wilhelmina Martina (Christina) Hamakers #959 (26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 1796 te Rotterdam, gedoopt 21-12-1796 te Rotterdam, RK kerk Steiger (getuigen: Wilhelmus Hamakers ( #906), oom; Wilhelmina Cornelia Koff), overleden 12-02-1834 te Rotterdam.
Getrouwd: 15-05-1822 te Rotterdam, Johannes Meulemans #1044, geboren 1800 te Rotterdam (zoon van Andreas Meulemans #1045 [1772-1832] en Anna Maria van Rooij #1046 [1770-1855]), gedoopt 16-08-1800 te Rotterdam (getuigen: Willem van Dulmen; Maria Meulemans), overleden 10-03-1847 te Rotterdam.
- - Trouwde, na de dood van Wilhelmina, met Neeltje Stark.

Kinderen:

i. Andreas Johannes Meulemans #7742, geboren 19-02-1823 te Rotterdam, overleden 05-12-1901 te Rotterdam.
Getrouwd: 25-02-1852 te Rotterdam, Pieternella Johanna de Jong #8132, geboren 24-07-1825 te Waalwijk (dochter van Gerrit de Jong #8134en Pieternella Johanna Pil #8133 [1800-1869]), overleden 23-12-1899 te Rotterdam.
ii. Carolina Wilhelmina Meulemans #6286, geboren 01-01-1825 te Rotterdam, overleden 08-06-1896 te Rotterdam.
Getrouwd: 25-02-1857 te Rotterdam, Johannes Gerardus Pijl #6287, geboren 15-12-1832 te Rotterdam, (zoon van Johanna Petronella Pijl #6288), overleden 15-03-1919 te Rotterdam.
iii. Pieter Johannes Meulemans #4586, geboren 07-02-1827 te Rotterdam, overleden 17-04-1894 te Dieren, beroep Sluiswachter.
Getrouwd: 13-08-1852 te Maastricht, Elisabetha Lahaije #4587, geboren 21-10-1821 te Breust (dochter van Laurens Lahaije #4588 [1784 - ] en Maria Linkens #4589 [1791-1825]), overleden 14-01-1880 te Dieren.
iv. Barendina Wilhelmina Meulemans #8263, geboren 08-02-1829 te Rotterdam, overleden 20-11-1855 te Rotterdam.
v. Franciscus Johannes Meulemans #7415, geboren 09-05-1831 te Rotterdam, overleden 18-07-1832 te Rotterdam.
vi. Geertruida Maria Meulemans #6292, geboren 18-01-1834 te Rotterdam.
Getrouwd: 02-05-1866 te Rotterdam, Minukus de Ruiter #6293, geboren 27-01-1832 te Rotterdam (zoon van Leendert de Ruiter #6294 en Gerritje du Ben #6295), overleden 20-06-1900 te Rotterdam.
- - Was eerder gehuwd: 19-05-1852, Rotterdam, akte 1852-A168 met Sophia van Zijl, º 1828, Rotterdam.
34. Gertrudis Maria Hamakers #740 (26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 03-02-1803 te Rotterdam, gedoopt 03-02-1803 te Rotterdam (getuigen: Joannes Henricus Hamakers ( #825), neef; Gertrudis van Dijk), overleden 26-01-1870 te Gent (BE), woonde 1829 Kleine Wijnbrugstraat 66; 1835 Nieuwstraat, Rotterdam., testament 24-09-1835 te Rotterdam (testament op langstlevende).
Getrouwd: 07-01-1835 te Rotterdam, Johannes Andreas Lemaire #741, overige namen Jean André [Le Maire], geboren 28-01-1808 te Rotterdam (zoon van Johannes Andreas Lemaire #2132 [1767-1845] en Maria Meulemans #2133 [1781-1843]), gedoopt 28-01-1808 te Rotterdam (getuigen: Gerardus Henricus Treman; Maria van Rooij), overleden 01-01-1883 te Rotterdam, beroep Drogist, testament 24-09-1835 te Rotterdam (testament op de langstlevende).
- - Trouwde, na de dood van Geertruida, in 1875 met Josina Johanna Kolb.

Kinderen:

i. Johannes Andreas Carolus Lemaire #803, geboren 22-10-1835 te Rotterdam, overleden 16-02-1913 te Rotterdam, beroep Aannemer, Kantoorbediende.
Getrouwd: 29-12-1858 te Rotterdam, Johanna Margaretha Warnoud #6250, geboren 26-10-1840 te Rotterdam (dochter van Machiel Warnoud #6251[1813-1840] en Anna Catharina Bär #6252 [1817-1883]), overleden 20-11-1905 te Rotterdam.
ii. Karel Cornelis Wijnandus Lemaire #6515, geboren 27-04-1841 te Rotterdam, overleden 06-11-1909 te Rotterdam.


Tiende generatie

35.
Getrouwd: 20-01-1819 te Rotterdam, Hendrina Maas #195, geboren 30-07-1796 te Rotterdam (Delfschevaart) (dochter van Franciscus Maas #827[1771] en Ida Marks #828 [1769-1800]), gedoopt 31-07-1796 te Rotterdam (getuigen: Gerrit Hendrik Timan; Johanna Roelants), overleden 30-05-1849 te Rotterdam, woonde 1849 Korte Wagenstraat 5 -539, Rotterdam.

Kinderen:

i. n.n. Hamakers #1106, geboren 13-08-1819 te Rotterdam, overleden 13-08-1819 te Rotterdam, kraamkind mannelijk.
44. ii. Maria Elisabeth Hamakers #194 geboren 06-09-1820.
45. iii. Franciscus Johannes Hamakers #560 geboren 18-11-1822.
iv. Johannes Hendrikus Hamakers #891, geboren 08-02-1825 te Rotterdam, overleden 13-06-1825 te Rotterdam.
46. v. Johannes Hendrikus Hamakers #700 geboren 14-05-1826.
vi. Deodorus Hamakers #892, geboren 30-03-1829 te Rotterdam, overleden 06-07-1829 te Rotterdam.
vii. Elizabeth Hamakers #893, geboren 11-12-1830 te Rotterdam, overleden 04-06-1831 te Rotterdam.
47. viii. Hendrina Hamakers #894 geboren 12-05-1837.
36. Jean Baptiste Wilhelm Hamaekers #8425, roepnaam Charles (30.Wilhelmus9, 26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 04-06-1818 te Leuven (BE), overleden 25-02-1865 te Leuven (BE), beroep 1846 Schrijver, beroep 1856 Spoorwegbediende, Stationschef, woonde 1855 Riddersstraat 127; 1856 Diestsestraat 235a; 1865 Diestsestraat 116, alle te Leuven (BE).
Getrouwd: 18-01-1855 te Leuven (BE) (getuigen: Charles Vanderlinden, neef, 31 jr, @Leuven, ondernemer; Guillaume Vanderlinden, neef, 21 jr, @Leuven; Joseph Parys, broer vd bruid, 30 jr, @Leuven, koetsier; Michel Borgers, zwager vd bruid, 41 jr, @Leuven, kweker), Angeline Parys #9877, geboren 06-01-1834 te Leuven (BE) (dochter van Libert Parys #9878en Anne Marie Hamels #9879), overleden na 28-12-1872.

Kinderen:

48. i. Eugène Charles Guillaume Hamaekers #8646geboren 10-06-1855.
ii. Mathilde Cathérine Lucie Hamaekers #8647, geboren 30-09-1856 te Leuven (BE), overleden 21-03-1859 te Charleroi (BE).
37. Caroline Marie Hamaekers #8426 (30.Wilhelmus9, 26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 09-10-1821 te Leuven (BE), overleden 15-05-1868 te Leuven (BE) (Hogeschoolplein 5).

Kinderen:

i. Jeanne Caroline Léonie Hamaekers #7410, geboren 26-04-1843 te Leuven (BE), overleden 10-09-1843 te Leuven (BE) (Smeyersstraat 2 bij grootoom Jean-Michel Wouters, toen 29 jaar, herbergier. Hij kan de vader van het kind zijn. Hij wordt ook vermeld als getuige bij de geboorte van het kind. Zijn beroep was toen verpleger in het militair hospitaal. Een andere mogelijkheid is dat hij zich als familielid over haar ontfermde.).
- - Sterfhuis Smeyersstraat 2 bij een grootoom Jean-Michel Wouters, toen 29 jaar, herbergier). Hij kan de vader van het kind zijn.
Hij wordt ook vermeld als getuige bij de geboorte van het kind. Zijn beroep was toen verpleger in het militair hospitaal. Hij kon niet naamtekenen. Een andere mogelijkheid is dat hij zich als familielid over
haar ontfermde.
Getrouwd (2): 28-07-1846 te Leuven (BE) (getuigen: Gérard Ensinck, 48 jr, leraar; Henri Antoine Desmets, zwager van Théodore Demire, 42 jr, makelaar; Johannes Nicolaas Bouwens, neef van Caroline Marie Hamakers, 24 jr; Jean Baptiste Guillaume Hamakers, broer van Caroline Marie Hamakers, 28 jr, schrijver.), Théodore Demire #9880, geboren 31-01-1819 te Huy (BE) (zoon van Théodore Joseph Charles Louis Demire #9881[1778] en Antoinette Louise Victoire Masson #9882), overleden na 15-05-1868.

38. Barbara Maria Hamakers #7406, roepnaam Charlotte (30.Wilhelmus9, 26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 26-07-1826 te Leuven (BE), overleden 06-01-1892 te Leuven (BE), begraven 09-01-1892 te Leuven (BE).
Getrouwd: 18-04-1847 te Hull (UK), kerkelijk huwelijk 19-04-1847 te Hull, Holy Trinity Church (UK), Robert Burdett #8565, geboren 08-01-1823 (zoon van William Jones Burdett #12389), overleden 24-11-1871 te Palmerston (AU).

Kinderen:

i. Robert Burdett #8566, geboren ca. 1849, woonde 1875 te Brussel (BE).
39. Caroline Fréderique Bernardine Hamakers #6589

Ze zong in de Brusselse Munt, Covent Garden te Londen en reisde door heel Europa met optredens in Praag, Budapest en Marseille.
In 1857 debuteerde ze aan de Parijse opera. Ze mocht van haar ouders naar Parijs op voorwaarde dat haar oudere zus, Barones Demire, haar zou beschermen, maar die deed dat nu juist niet zo goed!

Kinderen:

i. Daniel Marius Hamakers #11781, geboren 30-06-1861 te Parijs (FR).
49. ii. Julie Hamakers #8816 geboren 21-07-1869.
40. Carolina Wilhelmina Hamakers #886 (31.Hermanus9, 26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 09-02-1815 te Rotterdam, overleden 14-11-1906 te Haarlem, woonde 1839 Grote Kipstraat 116; 1859 Steiger 1-24, Rotterdam.
Getrouwd: 22-08-1838 te Rotterdam, Theodorus Paulus Bosman #1037, geboren 11-02-1812 te Rotterdam (zoon van Johannes Theodorus Bosman #1049[1782-1820] en Helena den Hagenaar #1050 [1784-1859]), overleden 01-11-1859 te Rotterdam, beroep Broodbakker, Gistkoper.

Kinderen:

i. Johannes Hermanus Antonius Bosman #1038, geboren 21-06-1839 te Rotterdam, overleden 09-01-1869 te Rotterdam.
Getrouwd: 23-03-1864 te Rotterdam, Alberdina Margrietha van As #6256, geboren 11-10-1843 te Middelburg (dochter van Cornelis van As #6257[1815-1849] en Hendrika Schreuder #6258 [1815]).
- - Trouwde na de dood van Johannes: 30-03-1870, Rotterdam, Willem van Baalen.
02-08-1840, Rotterdam.
ii. Hermanus Jacobus Antonius Bosman #6262, geboren 30-07-1841 te Rotterdam, overleden 21-01-1890 te Rotterdam.
Getrouwd: 12-08-1868 te Rotterdam, Johanna Jacoba van der Pluim #6263, geboren 1840 te Rotterdam (dochter van Conradus Marcus van der Pluijm #6264 [1793] en Maria Magdalena de Haas #6265 [1797]), overleden na 21-01-1890.
iii. Sophia Helena Maria Bosman #742, geboren 22-08-1843 te Rotterdam, overleden 19-03-1845 te Rotterdam.
iv. Wilhelmus Carolus Franciscus Bosman #6514, geboren 03-10-1845 te Rotterdam, overleden 15-05-1846 te Rotterdam.
v. Theodorus Wilhelmus Antonius Bosman #6513, geboren 27-06-1847 te Rotterdam, overleden 05-03-1848 te Rotterdam.
vi. Catharina Maria Bosman #6512, geboren 20-09-1849 te Rotterdam, overleden 03-10-1850 te Rotterdam.
vii. Bernardus Antonius Bosman #6511, geboren 11-09-1851 te Rotterdam, overleden 17-02-1852 te Rotterdam.
viii. Theodorus Johannes Antonius Bosman #7067, geboren 18-10-1852 te Rotterdam, overleden 26-05-1923 te Amsterdam, begraven 30-05-1923 te Haarlem, beroep Pastoor (Pastoor en Rector van het Begijnhof van 13-07-1917 tot zijn overlijden. Deken van Amsterdam. Hij was Geheim Kamerheer van de Paus), woonde 1917-1923 Begijnhof, Amsterdam.
ix. Wilhelmus Antonius Bosman #6510, geboren 18-10-1854 te Rotterdam, overleden 06-01-1856 te Rotterdam.
x. Petrus Antonius Bosman #6509, geboren 11-08-1856 te Rotterdam, overleden 04-11-1856 te Rotterdam.
41. Hermanus Adrianus Hamakers #842 (31.Hermanus9, 26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 10-02-1821 te Rotterdam, overleden 14-06-1903 te Breda, beroep Kleermaker, woonde 1847 Hang 51; 1849, 1854 Wijnstraat 2-96; 1856 Hang 4-2; 1873, 1882 Weste Wagenstraat 28, alle te Rotterdam.
- - Verhuisde 11-05-1882 naar Kloosterburen. Kwam 02-05-1884 vanuit Utrecht naar Aarlanderveen en vertrok daar op 25-04-1885 naar Alphen.
Vertrok 28-04-1886 naar Utrecht. Woonde vanaf ca 1892 in Breda.
Getrouwd: 19-06-1844 te Rotterdam, Catharina Hartzheim #843, geboren 24-04-1822 te Rotterdam (dochter van Hendrik Hartzheim #2061 [1780 - 1838] en Catharina Hagers #2062 [1785-1828]), overleden 12-10-1894 te Breda.

Kinderen:

i. Hermanus Hendrikus Hamakers #895, geboren 12-09-1845 te Rotterdam, overleden 09-07-1915 te Lewiston (US) (318 Sabattus Street, Lewiston, Androscoggin County, Maine), doodsoorzaak arterosclerosis en chronic hepatitis, beroep Geestelijke, Priester, woonde 1876 Velp; na 1876 Maastricht, genaturaliseerd 07-05-1888 te Bangor (US) (US staatsburger door Supreme Court Bangor, Maine, Penobscot County).
- - Vertrok 06-12-1881 vanuit Liverpool naar New York met SS 'Adriatic'. Arriveerde aldaar 17-12-1881.
Arriveerde 21-11-1887 in US met SS 'Schiedam' vanuit Amsterdam.
In november 1888 kwam hij naar Skowhegan om pastoor te worden van de St. Mary kerk, maar gaf zijn werk na negen maanden op wegens gezondheids redenen.

Paspoort aanvraag 15-08-1889, Skowhaigan, Maine.

Arriveerde 31-07-1890 in New York met SS 'Obdam' van Rotterdam. [New York passenger Lists].
Arriveerde 18-06-1894 in de US met SS 'Maasdam'(first class cabin) vanuit Rotterdam als Herman Henry, U.S. citizen [Registratie Ellis Island, New York].
Woonde 1900 in Brewer, Penobscot, Maine met Catherine L Carr º 04-1846, servant, housekeeper [Census 1900 New England].
Woonde 1910 in Belfast Ward 1, Waldo, Maine met Catherine L Carr [Census 1910 New England].
Arriveerde 09-04-1913 met SS "Rijndam" in New York [New York, Passenger List].
ii. Hendrikus Johannes Hamakers #896, geboren 01-04-1847 te Rotterdam, overleden 20-06-1847 te Rotterdam.
50. iii. Carolina Catherina Theodora Hamakers #897 geboren 06-03-1849.
51. iv. Bernardina Angelica Hamakers #898 geboren 26-06-1850.
v. Hendrikus Johannes Hamakers #869, geboren 13-11-1851 te Rotterdam, overleden 19-01-1852 te Rotterdam.
vi. Geertruida Maria Hendrika Hamakers #633, geboren 27-11-1852 te Rotterdam, overleden 01-12-1921 te Amsterdam, begraven 05-12-1921 te Amsterdam, Begraafplaats Zorgvlied.
- - Verbleef omstreeks 1870 in Leeuwarden. Ging 17-02-1881 van Dordrecht naar Weste Wagenstraat 28, Rotterdam. Ging 05-05-1881 van Rotterdam naar Haarlem.
Woonde: 10-01-1906 tot 22-03-1909 Kennemerstraatweg 39, Alkmaar. Daarvoor en daarna in Amsterdam, o.a. Heerengracht 138. Van 07-01-1916 tot haar dood: St. Elisabethgesticht, Mauritskade 28, Amsterdam.
Getrouwd (1): 05-05-1881 te Rotterdam, Ferdinand Marinus Anton Veerkamp #634, geboren 14-12-1855 te Amsterdam (zoon van Julius Ferdinand Veerkamp #2139 [1819] en Sophie Anna Kerner #2140 [1830-1881]), overleden 27-12-1898 te Amsterdam, beroep Koopman, Fabrikant, woonde 1881 te Aarlanderveen.
Getrouwd (2): 09-06-1903 te Amsterdam, ondertrouw 24-05-1903 te Amsterdam, Willem Georg Egbert Bertram #635, geboren 09-10-1852 te Assen (zoon van Willem Georg Egbert Bertram #6431 [1817-1894] en Johanna van der Weijde #6432[1820-1874]), overleden voor 10-01-1906, beroep Commies der telegrafie.
- - Weduwnaar van Wilhelmina Frederika Bongers [26-09-1854 - 08-01-1899].
vii. Catharina Johanna Maria Hamakers #841, geboren 06-10-1854 te Rotterdam, overleden 08-06-1940 te Roosendaal.
viii. Hendrikus Johannes Hamakers #844, geboren 06-01-1857 te Rotterdam, overleden 02-12-1857 te Rotterdam.
ix. Maria Magtilda Hamakers #845, geboren 02-02-1858 te Rotterdam, beroep Onderwijzeres, woonde 1878-1882 Haarlemmerstraat 136, Amsterdam.
- - Woonde ook in Rozendaal.
x. Hendrikus Theodorus Carolus Hamakers #846, geboren 14-04-1859 te Rotterdam, overleden 18-12-1859 te Rotterdam.
xi. Johannes Dominicus Maria Hamakers #847, geboren 05-08-1860 te Rotterdam, overleden 27-02-1862 te Rotterdam.
52. xii. Johanna Catharina Hendrika Hamakers #849 geboren 15-03-1862.
53. xiii. Hendrikus Carolus Hermanus Maria Hamakers #851 geboren op 01-01-1865.
xiv. Theresia Bernardina Maria Hamakers #852, overige namen Theodora Hamakers, geboren 10-04-1867 te Rotterdam, overleden 27-06-1867 te Rotterdam.

42. Catharina Maria Johanna Hamakers #888 (31.Hermanus9, 26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 16-05-1824 te Rotterdam, overleden 28-11-1857 te Soerabaja (Ned. Indië).
Getrouwd: 27-07-1853 te Rotterdam, Gerardus Arnoldus Bergmans #902, geboren 21-06-1827 te Rotterdam (zoon van Arnoldus Bergmans #903[1785-1833] en Barbara van den Broeke #904 [1793-1875]), overleden 21-08-1903 te Tegal (Ned. Indië), beroep Machinemaker, woonde 1853 te Amsterdam.
- - Trouwde, na de dood van Catharina, op 03-07-1858 te Soerabaja (Ned.Indië) met Engelina Christina Wichelhausen († 1907).

Kinderen:

i. Barbera Anna Catharina Bergmans #16725, geboren 29-07-1854 te Soerabaja (Ned. Indië), overleden 28-01-1920 te Pati (Ned. Indië).
Getrouwd: 03-04-1877 te Djokjakarta (Ned. Indië), Friederich Wilhelm Balduin Busch #16726, overleden 17-11-1910 te Probolingo (Ned. Indië).
ii. Maria Johanna Bergmans #16497, geboren 04-09-1856 te Soerabaja (Ned. Indië), overleden 14-09-1856 te Soerabaja (Ned. Indië).
iii. Hermanus Johannes Bergmans #16496, geboren 28-11-1857 te Soerabaja (Ned. Indië), overleden 19-01-1858 te Soerabaja (Ned. Indië).
43. Anna Antonia Hamakers #799, overige namen Johanna Anna Antonia Hamakers (31.Hermanus9, 26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 20-02-1828 te Rotterdam, overleden 29-09-1904 te Rotterdam, woonde 1883 Lombardstraat; 1904 Tuindersstraat, Rotterdam.
Getrouwd: 07-02-1866 te Rotterdam (getuigen: Jhannes Andreas Lemaire ( #741), oom; Johannes Andreas Carolus Lemaire ( #803), neef), Adam Petrus van Aarsen #800, geboren 02-07-1823 te Oud-Beijerland (zoon van Petrus van Aarsen #801 [1793-1866] en Maria van Gool #802 [1784-1856]), overleden 09-12-1883 te Rotterdam, beroep Lijstenmaker.
- - Weduwnaar van Clara Catharina Petronella Koolen.

Kinderen:

i. Bernarda Carolina Maria van Aarsen #7068, geboren 09-12-1868 te Rotterdam, overleden 28-12-1868 te Rotterdam.
ii. Carolina Bernardina Maria van Aarsen #6300, geboren 09-04-1870 te Rotterdam.
Getrouwd (1): 05-02-1890 te Rotterdam, Petrus Jacobus Johannes van der Rijk #6301, geboren 16-05-1866 te Rotterdam (zoon van Petrus Leonardus van der Rijk #6302 [1834] en Gerardina Johanna Berschelloux #6303 [1840 - ]).
Getrouwd (2): 25-11-1891 te Rotterdam, Hendricus Josephus Ruts #6304, geboren 1865 te Schiedam (zoon van Casparus Wilhelmus Ruts #6305[1827] en Wilhelmina Braak #6306 [1827]).


Elfde generatie
44.

Kinderen:

i. Michiel Wessels #197, geboren 03-10-1845 te Rotterdam, overleden 24-12-1845 te Rotterdam.
ii. Johanna Hendrika Jacoba Wessels #198, geboren 03-05-1853 te Rotterdam, overleden 10-07-1928 te Rotterdam.
Getrouwd: 23-08-1876 te Rotterdam, Antonie van der Zwet #3891, geboren 02-12-1850 te Rotterdam, (zoon van Martha van der Zwet #3898 [1830 - ]), overleden 26-09-1895 te Rotterdam, beroep Mandenmaker.
iii. Matthijs Wessels #199, geboren 18-04-1856 te Rotterdam, overleden 09-12-1921 te Voorst, beroep Mandenmaker.
- - Akte van 12-12-1921 Voorst spreekt van een overlijden op 09-12-1921 te Voorst van de 65 jarige Matthijs Wessels, zoon van Matthijs Wessels en Maria Elizabeth Hamakers.
- - Akte van 19-10-1936 Apeldoorn spreekt van een overlijden op 16-10-1936 te Apeldoorn van de 80 jarige Matthijs Wessels, zoon van Matthijs Wessels en Maria Elizabeth Hamakers.
iv. Hendrina Cornelia Wessels #200, geboren 28-05-1859 te Rotterdam, overleden 11-04-1861 te Rotterdam.
v. Cornelis Wessels #201, geboren 17-04-1863 te Rotterdam, overleden 08-01-1945 te Rotterdam, beroep Koffiehuisbediende, Opzichter.
Getrouwd (1): 25-05-1887 te Rotterdam, gescheiden 28-07-1909 te Rotterdam, Wilhelmina Helena de Heus #3892, geboren 23-05-1856 te Lienden (dochter van Gijsbert Jan de Heus #3893 [1830] en Teuntje Augustinus #3894 [1822-1870]), beroep Strijkster.
Getrouwd (2): 15-01-1913 te Rotterdam, Maria Bernardina Bebelman #3895, geboren 22-08-1878 te Rotterdam (dochter van Jacques Noël Bebelman #3896 [1843] en Catharina Maria van der Weerden #3897).
45. Franciscus Johannes Hamakers #560 (35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 18-11-1822 te Rotterdam, overleden 03-11-1895 te Rotterdam, beroep Winkelbediende, Kantoorbediende, Schoenmaker (1839),, beroep Sjouwer (1858/59), Winkelier (1863) en Pakhuisknecht (1866), woonde 1849-1866 Zandstraat 5; 1873 - 1895 Leeuwenstraat 27, alle te Rotterdam.
Getrouwd: 02-05-1849 te Rotterdam (getuigen: Gabriël Batjant, 29 jaar, Baardscheerder en Johannes van der Leeg 30 jaar, Kleermaker), Maria Groenewegen #561, geboren 06-08-1824 te Rotterdam (dochter van Nicolaas Groenewegen #820 [1793-1845] en Anna Margreta Neuteboom #821 [1791 - 1869]), overleden 01-05-1885 te Rotterdam.

Kinderen:

54. i. Catharina Maria Hamakers #818 geboren 27-09-1849.
55. ii. Franciscus Matthijs Hamakers #513 geboren 01-10-1851.
56. iii. Hendrikus Franciscus Hamakers #303 geboren 23-11-1853.
iv. Anna Margaretha Hamakers #616, geboren 24-02-1856 te Rotterdam, overleden 27-05-1912 te Rotterdam, woonde 1902, 1912 Leeuwenstraat 27b, Rotterdam.
v. Anna Maria Hamakers #606, geboren 11-03-1859 te Rotterdam, overleden 01-11-1910 te Rotterdam, begraven 04-11-1910 te Rotterdam, RK Begraafplaats Crooswijk, beroep Naaister, woonde 1903 Leeuwenstraat 27, Rotterdam.
- - Was lid derde orde van de Heilige Franciscus.
46. Johannes Hendrikus Hamakers #700

Kinderen:

i. n.n. Hamakers #1125, geboren 31-01-1853 te Rotterdam, overleden 31-01-1853 te Rotterdam, kraamkind mannelijk.
ii. Hendrina Christina Hamakers #630, geboren 12-07-1854 te Rotterdam, overleden 06-08-1915 te Rotterdam, woonde 1903 Hofkade 30; 1925 Gerard Scholtenstraat 73, alle te Rotterdam.
Getrouwd: 09-09-1908 te Rotterdam, Petrus Johannes Simonis #631, geboren 29-01-1841 te Rotterdam (zoon van Johannes Willebrordus Simonis #924 [1813-1860] en Petronella van den Horik #925 [1811-1850]), overleden 23-05-1918 te Rotterdam, begraven 26-05-1918 te Rotterdam, beroep Steenhouwer.
- - Weduwnaar van Cornelia Stephana Bassant, (º 08-02-1845, Rotterdam, x 15-02-1865, Rotterdam, † 09-02-1895, Rotterdam).
Richte in 1872 de "Steenhouwerij P.J. Simonis & Zn" op, die na een bloeiperiode van ruim 60 jaar aan het einde van de jaren 1930 failliet ging.
iii. Johanna Cornelia Hamakers #658, geboren 21-08-1856 te Rotterdam, overleden 30-12-1943 te Rotterdam, begraven 03-01-1944 te Rotterdam, RK Begraafplaats Crooswijk, beroep Mutsenmaakster, woonde 1903 Hofkade 30, Rotterdam.
- - Lid van de 3e Orde van de H. Franciscus.
57. iv. Johannes Hendrikus Hamakers #573 geboren 30-10-1858.
58. v. Franciscus Johannes Hamakers #32 geboren 13-07-1860.
59. vi. Catharina Hendrika Hamakers #850 geboren 05-04-1863.
47. Hendrina Hamakers #894 (35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 12-05-1837 te Rotterdam, overleden 10-11-1889 te Rotterdam, woonde 1889 Binnenweg, Rotterdam.
Getrouwd: 02-11-1864 te Rotterdam, Abraham Cornelis Verstraaten #899, geboren 11-05-1838 te Rotterdam (zoon van Abraham Cornelis Verstraaten #900 [1810-1897] en Johanna Petronella Hurks #901 [1810-1847]), overleden 14-06-1897 te Rotterdam, beroep Schrijnwerker.

Kinderen:

i. Johanna Petronella Verstraaten #6296, geboren 29-09-1865 te Rotterdam, overleden 19-04-1936 te Rotterdam.
Getrouwd: 22-05-1889 te Rotterdam, Henricus Johannes George Bakx #6297, geboren 26-06-1863 te Rotterdam (zoon van Henricus Johannes Bakx #6298 [1816-1866] en Barendina Maria Haffner #6299 [1828-1869]), overleden 28-09-1927 te Rotterdam.
ii. Johannes Hendrikus Verstraaten #7066, geboren 12-01-1868 te Rotterdam, overleden 09-05-1869 te Rotterdam.
iii. Hendrika Petronella Verstraaten #7065, geboren 13-02-1870 te Rotterdam, overleden 24-12-1935 te Rotterdam.
iv. Cornelia Barbera Verstraaten #7290, geboren 02-12-1873 te Rotterdam, overleden 30-12-1874 te Rotterdam.
v. Abraham Cornelis Verstraaten #7416, geboren 27-06-1876 te Rotterdam, overleden 15-01-1877 te Rotterdam.
48. Eugène Charles Guillaume Hamaekers #8646 (36.Jean10, 30.Wilhelmus9, 26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 10-06-1855 te Leuven (BE), beroep Kermisreiziger, overleden voor 17-08-1907.
Getrouwd: ca. 1880, Jeanne Josephine Vanderhaaghen #15703, geboren 1854 te Brussel (BE), overleden na 17-08-1907, beroep 1907 Journalière.

Kinderen:

i. François Charles Hamaekers #15704, geboren 05-02-1882 te Elsene (BE) (getuigen: Louis Backman, 24 jaar, politieagent; Bazile van IJper, 35 jaar.), beroep 1907 Mécanicien, woonde 1907 Impasse des Agneaux 10 , Brussel (BE).
Getrouwd: 17-08-1907 te Brussel (BE) (getuigen: Joseph Van Craesbeek, 29 jaar, @Anderlecht , timmerman; Jean Baptiste Van Cauwenberghe, broer van Marie, 34 jaar, @Brussel, monteur; Gustave Lison, 30 jaar, @Brussel , controleur; Guillaume Bohme , 25 jaar, @Brussel, mécanicien.), Marie van Cauwenberghe #15705, geboren 01-01-1879 te Brussel (BE) (dochter van Joseph van Cauwenberghe #15706 [-1907] en Marie Dorothée Mouton #15707), beroep Laarzenbaakster (piqueuse de bottines ), woonde 1907 Rue du Temple 32, Brussel (BE).
49. Julie Hamakers #8816 (39.Caroline10, 30.Wilhelmus9, 26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 21-07-1869 te Parijs (FR), beroep Artiste Lyrique.

Kinderen:

i. Emile Léon Guillaume Hamakers #8210
50. Carolina Catherina Theodora Hamakers #897 (41.Hermanus10, 31.Hermanus9, 26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 06-03-1849 te Rotterdam, overleden 01-01-1907 te Alphen aan de Rijn, begraven 04-01-1907 te Alphen aan de Rijn, RK Kerkhof.
- - Kwam 24-08-1883 van Kloosterburen naar Alphen.
Getrouwd: 25-06-1873 te Rotterdam, Franciscus Alphonsis Nijpels #905, geboren 22-01-1846 te Nieuwstadt (zoon van Hendrik Nijpels #2141[1813-1880] en Maria (Anna) Catharina Obbens #2142 [1812-1894]), overleden 14-06-1909 te Amsterdam, beroep (Hoofd) Onderwijzer.
- - Kwam 24-08-1883 van Kloosterburen naar Alphen. Huwde, na de dood van Carolina, te Alphen op 29-02-1908 met Maria Margaretha Elisabeth Reintjes.

Kinderen:

i. Maria Catharina Carolina Nijpels #6191, geboren 29-05-1874 te Den Hoorn.
Getrouwd: 29-05-1902 te Alphen aan de Rijn, Henricus Franciscus van Heusden #6192, geboren 1871 te Zaltbommel (zoon van Henricus Fransiscus van Heusden #6193 [1822-1902] en Antonia Johanna Greeve #6194 [1842 - 1902]), beroep Reiziger.
ii. Catharina Francisca Maria Nijpels #14388, geboren 03-09-1875 te Den Hoorn, overleden 21-07-1949 te Den Hoorn.
iii. Geertruida Maria Hendrika Nijpels #6195, geboren 07-06-1877 te Kloosterburen.
Getrouwd: 28-05-1907 te Alphen aan de Rijn, Franz Petrus Johannes Engelhard #6196, geboren 1877 te Amsterdam (zoon van Franz Philipp Engelhard #6197 [-1907] en Geertruida Wilhelmina Versantvoort #6198 [ - 1907]), beroep Handelscorrespondent.
iv. Hendrikus Hermanus Marie Nijpels #4893, geboren 21-06-1879 te Kloosterburen.
Getrouwd: 17-05-1906 te Utrecht, Johanna Catharina Koster #4894, geboren 1883 te Utrecht (dochter van Lambertus Koster #4895 [1849] en Hendrika Maria van Ewijk #4896 [1848]).
v. Hermanus Carolus Marie Nijpels #6466, geboren 21-07-1880 te Kloosterburen, beroep Koopman.
Getrouwd: 29-07-1905 te Den Helder, Martina Dorothea Johanna Schouten #6467, geboren 18-01-1880 te Den Helder (dochter van Michaël Jacobus Schouten #6468 [1852-1916] en Maria Catharina Schmeddes #6469 [1853 - ]).
vi. Franciscus Hendrikus Nijpels #4897, geboren 30-08-1881 te Kloosterburen, overleden 13-01-1951 te Den Helder.
Getrouwd: 03-06-1907 te Utrecht, Josephina Anna Maria Verlegh #4898, geboren 06-06-1881 te Schoonhoven (dochter van Hermanus Johannes Josephus Verlegh #4899 [1838-1929] en Constance Mathilde Adelaide Verbeek #4900 [1844-1896]).
vii. Willem Petrus Nijpels #9748, geboren 13-11-1882 te Kloosterburen, overleden 19-10-1883 te Alphen aan de Rijn.
viii. Johanna Hendrika Carolina Maria Nijpels #9749, geboren 11-12-1885 te Alphen aan de Rijn, overleden 09-05-1886 te Alphen aan de Rijn.
ix. Fernanda Antonia Maria Nijpels #9750, geboren 17-09-1888 te Alphen aan de Rijn, overleden 08-01-1889 te Alphen aan de Rijn.
x. Ferdinand Antonius Martinus Nijpels #9751, geboren 30-11-1889 te Alphen aan de Rijn, overleden 02-01-1890 te Alphen aan de Rijn.
xi. n.n. Nijpels #9752, geboren 29-05-1892 te Alphen aan de Rijn, overleden 29-05-1892 te Alphen aan de Rijn, kraamkind mannelijk.
51. Bernardina Angelica Hamakers #898 (41.Hermanus10, 31.Hermanus9, 26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 26-06-1850 te Rotterdam, overleden 06-09-1922 te Vught.
- - Ging 18-01-1910 van Zwaluwe naar Breda. Vertrok 19-05-1920 naar Vught. Woonde en overleed in Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen "Voorburg" te Vught.
Getrouwd: 04-06-1879 te Rotterdam, Johannes Baptista Gerardus Josephus Jansen #1051, geboren 1850 te Antwerpen (BE), (zoon van Hendrica Johanna Jansen #2134), overleden 07-09-1909 te Rotterdam, beroep Onderwijzer.

Kinderen:

i. Josephus Maria Ignatius Jansen #9462, geboren 01-05-1880 te Kralingen, overleden 08-06-1880 te Kralingen.
ii. Catharina Maria Ignatia Jansen #7766, geboren 03-07-1881 te Rotterdam, overleden 25-07-1881 te Rotterdam.
iii. Hermanus Adrianus Josephus Jansen #8127, geboren 19-01-1883 te Hooge en Lage Zwaluwe, overleden 21-04-1883 te Hooge en Lage Zwaluwe.
iv. Catharina Josephina Ignatia Maria Jansen #5518, geboren 24-03-1885 te Hooge en Lage Zwaluwe, overleden 01-09-1947 te Roosendaal, beroep Kloosterlinge.
v. Maria Josephina Ignatia Jansen #547, geboren 11-11-1886 te Hooge en Lage Zwaluwe, beroep Onderwijzeres.
- - Kwam 18-01-1910 van Zwaluwe naar Breda.
vi. Bernardina Augustina Maria Jansen #2063, overige namen Bernardina Angelia Maria Jansen, geboren 25-02-1889 te Hooge en Lage Zwaluwe, overleden 19-09-1944 te Venray, beroep Onderwijzeres.
- - Kwam 05-09-1910 van Schoonhoven naar Breda.
52. Johanna Catharina Hendrika Hamakers #849

Kinderen:

i. Albertus Petrus Franciscus Marie van der Made #6329, geboren 22-06-1906 te Den Haag, beroep 1926 Drogist.
- - Voogd: Hendrikus Hermanus Marie Nijpels; Toeziend voogd: Adolphus Joannes Albertus van der Made.
Getrouwd: 11-08-1926 te Amsterdam, ondertrouw 31-07-1926 te Amsterdam, gescheiden 22-06-1970 te Amsterdam, Agnes Anna Maria Bouwman #11723, geboren 1907 te Amsterdam (dochter van Jacob Hendrikus Bouwman #11724 en Elisabeth Gerarda Wilhelmina Stoovelaar #11725).
53. Hendrikus Carolus Hermanus Maria Hamakers #851 (41.Hermanus10, 31.Hermanus9, 26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 01-01-1865 te Rotterdam, beroep Broodbakker, Banketbakker, Watchman at Bank (1930), genaturaliseerd 28-08-1902 te Bangor (US) (US staatsburger door Supreme Court Bangor, Maine, Penobscot county).
- - Ging 02-04-1880 van Zwammerdam naar Weste Wagenstraat 28, Rotterdam.
Ging 21-10-1880 van Rotterdam naar Delft.
Was ook broodbakker in Oudewater.
Arriveerde 21-11-1887 als toerist in USA met SS 'Schiedam' vanuit Amsterdam.
Arriveerde op 11-06-1907 met SS 'Rijndam' in New York als Henry Charles, US citizen. [Registratie Ellis Island, New York].
Woonde 1910: Bronx, New York, USA. [census 1910 New England].
Woonde 1930: Brooklyn, Kings, New York (US). [1930 United States Federal Census].
Getrouwd: ca. 1895, Philomene M. Johnson #1734, overige namen Philoman M. Johnson, geboren 1871 te New Brunswick (CA), overleden voor 1930.

Kinderen:

i. Catherine Hamakers #8778, geboren ca. 1897 te (CA).
60. ii. Marie H. Hamakers #8779 geboren 06-11-1898.
iii. Adrian Herman Hamakers #1735, overige namen Adrin Hamakers, geboren 04-09-1900 te Corone, Maine (US), overleden 23-02-1979 te Los Angeles (US) (Santa Monica Hospital medical Center), crematie 28-02-1979 te Los Angeles, Chapel of the Pines (US), beroep Metro bestuurder instrukteur, Bewaker, Watchman for the City of New York, woonde 1935, 1940 504 West 213 Street, A D 23, New York (US); 1943 55 Eric Lane, New Hyde Park, New York (US); 1979 Santa Monica, Los Ageles (US).
Getrouwd met Margaret _____ #14340, geboren ca. 1900 te Noorwegen.
iv. Henry A. Hamakers #8780, geboren ca. 1910 te New York (US), beroep Clerk at Drygoods House, woonde 1930 Brooklyn, Kings, New York (US).


Twaalfde generatie

54. Catharina Maria Hamakers #818 (45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 27-09-1849 te Rotterdam, overleden 12-07-1888 te Rotterdam, woonde 1888 Hofkade, Rotterdam.
Getrouwd: 07-08-1873 te Rotterdam, Heinrich Johannes Hagelüken #819, overige namen Hendrikus Hagelüken, geboren 1846 te Kleinenberg (DE) (zoon van Ferdinand Hagelüken #1147 en Josepha Brüss #1148), overleden 04-01-1895 te Rotterdam, beroep Broodbakker.
- - Kwam uit Kleinenberg een plaatsje in Westfalen en als soldaat tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 vluchte hij naar Nederland [Millings Jaarboek 2000, blz.59].

Kinderen:

i. Sophia Maria Hagelüken #2491, geboren 24-06-1873 te Rotterdam.
ii. Franciscus Johannes Hagelüken #2495, geboren 01-02-1875 te Rotterdam.
Getrouwd: 13-11-1901 te Rotterdam, Jacoba Petronella Furst #6271, geboren 20-05-1881 te Rotterdam (dochter van Johannes Mattheus Wilhelmus Furst #6272 [1842] en Helena Jacoba Bellaart #6273 [1849]).
iii. Maria Catharina Hagelüken #2490, geboren 02-07-1876 te Rotterdam, beroep Dienstbode.
iv. Mathilde Catharina Hagelüken #2492, geboren 30-12-1877 te Rotterdam, overleden 21-03-1882 te Rotterdam.
v. Ferdinand August Hagelüken #2494, geboren 10-11-1879 te Rotterdam, overleden 26-02-1882 te Rotterdam.
vi. Hendrik Johannes Hagelüken #7743, geboren 30-11-1881 te Rotterdam.
vii. Heinrich Johannes Hagelüken #2496, roepnaam Jan, bijnaam Korte Ko, geboren 23-07-1883 te Rotterdam, beroep Schilder, Verver, Huis- en Rijtuigschilder te Millingen.
Getrouwd (1): 23-08-1906 te Rotterdam, Wilhelmina Anna Louisa Suvaal #6274, geboren 08-05-1882 te Schiedam (dochter van Cornelis Martinus Suvaal #6275 [1855-1932] en Adriana Johanna van Staveren #6276 [1852-1936]).
Getrouwd (2): 26-05-1914 te Millingen, Helena Driessen #3387, roepnaam Leentje, bijnaam Lange Leen, geboren 28-03-1887 te Millingen (dochter van Gerardus Rudolphus Driessen #3388 [1855-1900] en Maria van Haren #3389 [1858-1937]), overleden 19-02-1915 te Millingen, doodsoorzaak Kraamvrouwenkoorts.
Getrouwd (3): 09-04-1920 te Millingen, Maria Antoinetta Jozefina Hoijer #3390, geboren 1881 te Wehl (dochter van Antoine Gerard Everhard Hoijer #3391 en Maria Wilhelmina Josephina Frc. Scholtz #3392), overleden 14-05-1950 te Millingen.
- - Weduwe van Joseph Bernardus Waterholt.
viii. Catharina Hendrika Hagelüken #2493, geboren 18-10-1885 te Rotterdam, overleden 22-05-1887 te Rotterdam.
55.

Kinderen:

61. i. Franciscus Johannes Hamakers #296 geboren 03-07-1878.
ii. Hendrikus Gerardus Hamakers #572, geboren 14-03-1880 te Rotterdam, overleden 12-06-1880 te Rotterdam.
iii. Johanna Maria Hamakers #575, roepnaam Anna, geboren 20-03-1881 te Rotterdam, overleden 15-11-1938 te Rotterdam, beroep Dienstbode, woonde na 1890 weeshuis "Antonius Gesticht", Westkruiskade, Rotterdam. (na de dood van haar ouders); van Oldenbarneveldstraat 5; na 03-11-1904 Boijmanstraat 4; na 26-02-1906 Schoonoordstraat 15 (bij broer); na 01-06-1907 Vinkestraat 115, alle te Rotterdam (bij broer).
Getrouwd: 21-08-1907 te Rotterdam, Matthijs Ruijgers #870, geboren 16-10-1883 te Rotterdam (zoon van Frederik Ruijgers #2137 [1841-1893] en Geertruida van der Poel #2138 [1840-1896]), beroep Rangeerder, woonde voor 30-12-1937 Paradijslaan 69c, Rotterdam; 30-12-1937 - 31-05-1938 Hillegersberg.
iv. Agnes Maria Hamakers #582, geboren 22-10-1882 te Rotterdam, overleden 30-01-1884 te Rotterdam.
62. v. Ferdinand Antonius Hamakers #822 geboren 10-04-1884.
vi. Catharina Maria Hamakers #1115, geboren 24-10-1885 te Amsterdam, overleden 11-05-1917 te Rotterdam, beroep Dienstbode.
- - Woonde na de dood van haar ouders in het weeshuis "Antonius Gesticht" aan de Westkruiskade in Rotterdam. Woonde 1907: Teilingerstraat 55, 1908: Harddraverstraat 20, 1910: Binnenweg? 99, 1911: Diergaardelaan 9a, 1916: Baan 53b, 1917: Leeuwenstraat 27, alle te Rotterdam.
Geboorte aangifte Amsterdam: ingeschreven volgens machtiging ar. rechtbank (Aangifte was te laat).
vii. Maria Hubertina Hamakers #853, geboren 06-04-1887 te Rotterdam, overleden 10-12-1890 te Rotterdam.
- - Woonde na de dood van haar ouders in het weeshuis "Antonius Gesticht" aan de Westkruiskade in Rotterdam. Is daar van heimwee gestorven.
viii. Hendrikus Gerardus Hamakers #854, geboren 05-01-1889 te Rotterdam, overleden 28-02-1889 te Rotterdam.
56.

Kinderen:

63. i. Franciscus Johannes Hamakers #646 geboren 21-07-1881.
64. ii. Dirk Jan Pieter Hamakers #182 geboren 23-11-1882.
65. iii. Pieter Johannes Franciscus Hamakers #306 geboren 13-05-1884.
66. iv. Marie Hamakers #221 geboren 19-09-1885.
v. Johanna Maria Hamakers #308, geboren 25-02-1887 te Rotterdam, overleden 05-04-1922 te Poortugaal, beroep Huishoudster.
vi. Maria Johanna Hamakers #310
vii. Catharina Hendrika Hamakers #315, geboren 16-03-1891 te Rotterdam, overleden 28-09-1950 te Rotterdam, beroep Winkeljuffrouw.
Getrouwd: 29-07-1936 te Rotterdam, Hendrik Otten #2489, geboren 1884 te Nijmegen (zoon van Harm Otten #14209 [1856-1909] en Anna Peeters #14210 [1865]), overleden na 28-09-1950 te Rotterdam, beroep Metaalarbeider bij Gusto werf in Schiedam.
- - Weduwnaar van Hendrika Petronella Verhoeks.

57. Johannes Hendrikus Hamakers #573 (46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 30-10-1858 te Rotterdam, overleden 16-10-1919 te Rotterdam, begraven 18-10-1919 te Rotterdam, Alg. Begraafplaats Crooswijk, beroep Schilder, Koopman, woonde 1802 Noordsingel 6; 1884 van Alkemadeplein 19; 1886 Goudschestraat 33; 1897 Goudschestraat 46; 1899 Hofkade 6; 1905 Noordplein Z.Z. 8a, alle te Rotterdam; 02-12-1922 - 21-05-1930 Noordplein Z.Z. 10b, Rotterdam; na 21-05-1930 Crooswijkschekade 31b, Rotterdam.
- - Was van 19-05-1897 tot 25-09-1897 in staat van faillissement.
Getrouwd (1): 17-06-1880 te Rotterdam (getuigen: Arend Knipper, 70 jaar,Haarlem, oom; Meindert Knipper, 35 jaar, Wagenmaker te Haarlem , neef), gescheiden 03-03-1916 te Rotterdam ("Bij vonnis arr. rechtbank Rotterdam van 27-09-1915, is het huwelijk van Johannes Hendrikus Hamakers en Anna Aletta Telkamp, beide wonende te Rotterdam, door echtscheiding ontbonden verklaard, op verzoek van de eerst genoemde. Rotterdam, 04-02-1916 De procureur van Eischer"
[Nederlandse Staatscourant 07-02-1916]), Anna Aletta Telkamp #574, geboren 13-07-1855 te Hillegom (dochter van Jacobus Telkamp #810[1820-1869] en Gerritje Arps #811 [1816-1872]), overleden 14-02-1927 te Rotterdam, woonde na 29-04-1898 Oosterstraat 34, Schiedamsche singel 34, Baan 15, Boschlaan 38, Dirk Smitsstraat 7, Slachthuiskade 18b en 19a.
- - Anna verliet 29-04-1898 met haar zoon Johannes Henrdrikus de gezamelijke woning.
Na zijn huwelijk, kwam zoon Johannes Hendrikus met zijn vrouw ook op de Slachthuiskade wonen.

Kinderen:

i. Johannes Hendrikus Hamakers #578, geboren 07-09-1881 te Rotterdam, overleden 14-03-1937 te Rotterdam, beroep Huisschilder, woonde voor 16-06-1909 Slachthuiskade 18b en 19a, Rotterdam; 16-06-1919 - 08-10-1920 Ommoordsestraat 76a, Rotterdam; na 08-10-1920 Goudserijweg 25a, Rotterdam.
Getrouwd: 06-05-1908 te Rotterdam, geen kinderen uit dit huwelijk, Johanna Bomius #661, geboren 03-12-1880 te Dordrecht (dochter van Hendrikus Johannes Bomius #1181 [1848-1917] en Elisabeth Valk #1182 [1850]), overleden 19-09-1956 te Rotterdam, begraven 21-09-1956 te Rotterdam, NH Begraafpl. Oud Kralingen.
ii. Anna Aletta Hamakers #583, geboren 30-07-1883 te Rotterdam, overleden 21-12-1883 te Rotterdam.
Getrouwd (2): 22-11-1916 te Rotterdam, Geertje Maria van den Bos #702, geboren 16-11-1880 te Rotterdam (dochter van David van den Bos #703[1851-1909] en Hendrika Johanna Clasina de Haan #704 [1852-1937]), overleden 16-11-1965 te Rotterdam, begraven 19-11-1965 te Rotterdam, Alg. Begraafplaats Crooswijk, beroep Onderwijzeres, woonde 1929 Noordplein 10a, ; na 21-05-1930 Crooswijksekade 31b, Rotterdam.

Kinderen:

iii. Johannes Hendrikus Hamakers #688, geboortenaam Johannes Hendrikus van den [Bos], geboren 23-08-1900 te Rotterdam, overleden 17-03-1975 te Rotterdam, beroep Kantoorbediende, Algemeen chef drukkerij, gewettigd 17-10-1916 Rotterdam (erkenning door de moeder), juridische naamswijziging 17-10-1942 Den Haag (besluit Secretaris Generaal van het Departement van Justitie: Naamswijziging van "van den Bos" in "Hamakers").
- - Op 11-04-1918: Verzoek tot naamwijziging afgewezen.
Woonde: 1928...1930 Noordplein 10a, na 21-05-1930: Crooswijksekade 31b (bij zijn moeder), na 25-02-1972: Spangesekade 77a, alle te Rotterdam.

- Dordrecht: 17-10-1945 16.00 uur - Wordt namens J.H. Hamakers, alg. chef steendrukkerij, oud 45 jaar, won. te Rotterdam, Crooswijkschekade 31b, aangifte gedaan van diefstal van één kist inhoudende 100 K.G. nieuwe letters, uit pand 38 a/d Wijnstraat alhier. Doorgegeven a/d Rech v.d. Hagen [Dordrecht - Politierapporten 1942-1946].
68. iv. Nicolaas Hamakers #353 geboren 13-04-1907.

58. Franciscus Johannes Hamakers #32 (46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 13-07-1860 te Rotterdam, overleden 23-01-1920 te Rotterdam, begraven 26-01-1920 te Rotterdam, Alg. Begraafplaats Crooswijk, beroep Timmerman, Bouwondernemer (va 1903), woonde 1887-1888 Heerenstraat 17; 1888-1889 Rechter Rottekade 9; 1891-1893 Hofdijk 2; 1894 - 1897 Hofdijk 15; 1898 Zijdewindstraat 88; 1899 Waerschutstraat 22, ; 1900-1902 Nicolaas Zasstraat 39; 1903-1904 Walenburgerweg 30; 1905-1906 Lusthofstraat 50; 1907-1910 Harddraverstraat 12; 1918 - 1920 Roderijschestraat 19b, alle te Rotterdam., woonde 05-07-1892 - 06-08-1892 Noord Einde G30, Kralingen.
Getrouwd: 08-07-1885 te Rotterdam, Anna Maria de Zwart #33, geboren 26-06-1863 te Rotterdam (dochter van Pieter de Zwart #214 [1827-1892] en Anna Maria Croes #215 [1829-1893]), overleden 16-03-1949 te Rotterdam, woonde na 07-09-1920 Da Costastraat 49a, Rotterdam.

Kinderen:

69. i. Johannes Hendrikus Hamakers #9 geboren 29-10-1885.
ii. Pieter Hamakers #1113, geboren 11-10-1887 te Rotterdam, overleden 22-08-1889 te Rotterdam.
iii. Johanna Hamakers #855, geboren 16-04-1889 te Rotterdam, overleden 22-03-1890 te Rotterdam.
iv. Franciscus Johannes Hamakers #856, geboren 23-05-1890 te Rotterdam, overleden 22-09-1918 te Rotterdam, beroep Kantoorbediende.
v. Antonius Marinus Hamakers #857, geboren 05-08-1892 te Rotterdam, overleden 09-05-1894 te Rotterdam.
vi. n.n. Hamakers #1398, geboren 17-06-1894 te Rotterdam, overleden 17-06-1894 te Rotterdam, kraamkind vrouwelijk.
vii. Anna Maria Hamakers #139, geboren 14-10-1896 te Rotterdam, overleden 27-04-1925 te Rotterdam, heeft geen kinderen.
Getrouwd: 21-10-1920 te Rotterdam, Alexander Casper Kreffer #376, geboren 28-01-1896 te Apeldoorn (zoon van Casper Alexander Kreffer #794 [1851-1920] en Elena den Blijker #795 [1862]), beroep Monteur. - - Trouwde, na de doos van Anna, 11-05-1927 te Rotterdam met Maria Geveke.
70. viii. Johanna Hamakers #213 geboren 13-09-1900.
ix. Pieter Hamakers #118, geboren 09-02-1903 te Rotterdam, begraven 01-08-1971 te Eindhoven, beroep Elektrotechnikus, Bedrijfsleider (werkte bij Philips in Eindhoven), overleden 28-07-1978 te Eindhoven, woonde 1928 Nijmegen; 1929 Hastelweg 99; 14-04-1931 Strijpsestraat 140-D; 10-05-1936 Wattstraat 37; alle te Eindhoven.
Getrouwd: 19-07-1928 te Nijmegen, Johanna Maria Peppelenbosch #218, geboren 29-05-1906 te Nijmegen, (dochter van Hendrikus Johannes Peppelenbosch #16803 [1876-1946] en Johanna Theodora Jansen #16804 [1876-1934]) overleden 28-05-1971 te Eindhoven.
59. Catharina Hendrika Hamakers #850 (46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 05-04-1863 te Rotterdam, overleden 03-12-1906 te Rotterdam.
Getrouwd: 16-02-1887 te Rotterdam, Jacobus Johannes Heere #865, geboren 27-10-1861 te Dussen (zoon van Hendricus Mathias Heere #1747 [1830 - 1911] en Antonia Baas #2184 [1826-1908]), overleden 18-12-1932 te Rotterdam, beroep Kleermaker.
- - Trouwde, na de dood van Catharina, op 28-04-1926 te Rotterdam, Helena Pieternella Masthof, º 01-08-1876, Rotterdam.

Kinderen:

i. Antonia Johanna Heere #5971, geboren 29-01-1888 te Rotterdam, overleden 09-06-1941 te Rotterdam.
Getrouwd: 01-07-1914 te Rotterdam, Wilhelmus Maria Penders #5972, geboren 17-07-1892 te Grave (zoon van Jacobus Adrianus Penders #5973 [1859-1942] en Wilhelmina Anna van Swieten #5974 [1859-1942]) overleden 04-04-1956 te Rotterdam.
ii. Johanna Antonia Heere #6215, geboren 27-10-1889 te Rotterdam, overleden 10-11-1944 te Den Haag.
Getrouwd: 27-12-1918 te Rotterdam, Harm van der Heide #5976, geboren 04-01-1890 te Blokzijl (zoon van Hendrik van der Heide #5977 [1869] en Esther Elisabeth Edelenbos #5978 [1867]) overleden 28-12-1957 te Rotterdam.
iii. Hendrika Maria Heere #8052, geboren 02-01-1892 te Rotterdam, overleden 20-01-1892 te Rotterdam.
iv. Hendrika Johanna Heere #6216, geboren 13-11-1893 te Rotterdam, overleden 18-04-1900 te Rotterdam.
v. Johannes Hendrikus Jacobus Heere #1353, geboren 06-06-1895 te Rotterdam, overleden 18-08-1975 te Eindhoven, begraven 21-08-1975 te Eindhoven.
Getrouwd: 26-05-1917 te Woensel, Helena Mathile Didden #1487, geboren 07-08-1892 te Achel (BE) (dochter van Peter Johannes Didden #4207[1855-1931] en Maria Elisabeth Hermans #4208 [1855-1919]), overleden 28-09-1983 te Eindhoven, begraven 01-10-1983 te Eindhoven.
vi. Hendricus Mathias Heere #6217, geboren 10-09-1897 te Rotterdam, overleden 01-02-1966 te Rotterdam, begraven 04-02-1966 te Rotterdam.
Getrouwd: 11-05-1927 te Rotterdam, kerkelijk huwelijk 04-06-1927 te Rotterdam, Petronella Maria van Dam #6218, geboren 28-03-1903 te Rotterdam (dochter van Jan van Dam #8828 [1870-1950] en Petronella Cornelia van den Bos #8829 [1870-1944]), overleden 01-05-1992 te Rotterdam, begraven 05-05-1992 te Rotterdam.
vii. Jacoba Catharina Heere #6219, geboren 18-01-1900 te Rotterdam, overleden 24-02-1976 te Den Haag.
Getrouwd: 20-05-1931 te Rotterdam, Theodorus Ludovicus Wilhelmus van de Laar #6222, geboren 14-11-1901 te Rotterdam (zoon van Wilhelmus Gerardus Stephanus van de Laar #13161 [1876-1940] en Elizabeth Maria Ludovica Hagemeijer #13162 [1875-1938]), overleden 26-05-1991 te Den Haag, beroep Gemeente ambtenaar.
viii. Hendrika Johanna Heere #6220, geboren 10-02-1904 te Rotterdam, overleden 1998 te Nootdorp.
Getrouwd: 12-11-1930 te Rotterdam, Wilhelmus Gerrit Stens #6221, geboren 04-11-1905 te Zwolle (zoon van Gerrit Stens #13107 [1872-1945] en Hendrika van den Berg #13108 [1878-1958]), overleden 27-06-1976 te Pijnacker, beroep Adjunct Commies NS, woonde 1930 Emmen; 1933 Den Haag.
60. Marie H. Hamakers #8779, overige namen Mary Virginia Hamakers (53.Hendrikus11, 41.Hermanus10, 31.Hermanus9, 26.Carolus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 06-11-1898 te Maine (US), overleden 03-04-1967 te El Paso (US), begraven 13-04-1967 te El Paso, Fort Bliss National Cem. (US), beroep Militair, woonde 1930 Brooklyn, Kings, New York (US).
Getrouwd met Edward George Dandurand #12380, geboren 29-10-1895 te Massachusetts (US), overleden 25-10-1959 te El Paso (US), begraven 28-10-1959 te El Paso, Fort Bliss National Cem. (US), beroep Militair.

Kinderen:

i. Margeret Dandurand #13450, geboren ca. 1923 te New York (US).


Dertiende generatie

 

61.

Kinderen:

71. i. Franciscus Mathijs Hamakers #269 geboren 22-09-1905.
ii. Everardus Ferdinand Antonius Hamakers #1114, geboren 28-07-1910 te Rotterdam, overleden 11-12-1910 te Rotterdam.
72. iii. Everardus Ferdinand Antonius Hamakers #271 geboren op 29-10-1912.
62.

Kinderen:

i. Franciscus Bernardus Johannes Hamakers #647, geboren 04-04-1914 te Rotterdam, overleden 26-07-1936 te Hillegersberg, begraven 29-07-1936 te Rotterdam, RK Begraafplaats Crooswijk, beroep Winkelbediende, doodsoorzaak ongeval.
--Pleegzoon van Maria Wilhelmina Schoonenberg [1877-1950] en Johannes Laauwen [1876-1930], Straatweg 89, Hillegersberg.
Getrouwd (2): 01-03-1916 te Maastricht, Catharina Biesmans #385, geboren 11-11-1883 te Maastricht (dochter van Joannes Biesmans #1121 [1853 - 1916] en Maria Houben #1122 [1857-1938]), gedoopt 11-11-1883 te Maastricht, overleden 15-09-1932 te Maastricht, begraven 19-09-1932 te Maastricht.

Kinderen:

73. ii. Maria Hamakers #382 geboren 07-09-1915.
63.
Getrouwd (1): 07-11-1906 te Rotterdam, Anna van der Jagt #645, geboren 12-05-1874 te Zierikzee (dochter van Barend Gijsbregt van der Jagt #917 [1834-1915] en Margaretha van der Jagt #918 [1838-1906]), overleden 27-05-1935 te Voorburg, begraven 29-05-1935 te Voorburg, Alg. Begraafplaats.

Kinderen:

i. Johanna Maria Margaretha Hamakers #331, geboren 17-09-1907 te Rotterdam.
--Slaagde in 1926 voor de 1e Handelsdagschool met 4 jarige opleiding aan de De Geynstraat 139 [Het Vaderland 10-07-1926].
Woonde in Guatamala, later, na de pensionering van Bill, in Fuengirola (ES).
Getrouwd (1): 26-07-1929 te Den Haag, Jan Hendrik Schreuder #10542, geboren 1904 te Ransdorp (zoon van Klaas Schreuder #10543 [1875] en Hillegonda Steenhuis #10544 [1876]), beroep Geologisch tekenaar, woonde 1929 Maracaibo (VZ).
Getrouwd (2) met Bill Pagram #332.
Getrouwd (2): 06-10-1936 te Voorburg, Catharina Johanna Maria van Romunde #648, geboren 28-12-1885 te Voorburg (dochter van Franciscus Laurentius van Romunde #10540 [1850-1893] en Bernardina Cecilia Maria Bruns #10541 [1852]), overleden 27-04-1939 te Den Haag, begraven 01-05-1939 te Den Haag, RK Kerkhof St. Barbara.

64.

Kinderen:

i. Johanna Maria Hamakers #1144, geboren 18-02-1910 te Rotterdam, overleden 16-09-1910 te Rotterdam.
74. ii. Hendrikus Franciscus Hamakers #184 geboren 07-08-1911.
75. iii. Willem Frederik Hamakers #181 geboren 04-10-1913.
76. iv. Johanna Maria Hamakers #185 geboren 18-10-1915.
77. v. Margaretha Jacoba Theodora Hamakers #186 geboren 09-03-1918. vi. Cornelia Hamakers #187
vii. Martina Wilhelmina Hubertina Hamakers #1116, geboren 04-02-1922 te Rotterdam, overleden 27-02-1922 te Rotterdam.
viii. Martina Wilhelmina Hubertina Hamakers #188
65.

Kinderen:

78. i. Johanna Maria Hamakers #326 geboren 08-04-1913.
ii. Christiaan Johannes Rudolf Hamakers #1354, geboren 06-12-1915 te Rotterdam, overleden 15-09-1970 te Sittard, begraven 19-09-1970 te Geleen, beroep Priester (Religieuze / H Priesterwijding: Haarlem 30-05-1942. [Het Vaderland, 04-06-1942]).
--07-1941: Benoemd tot Kapelaan te Haastrecht.
iii. Catharina Maria Theodora Hamakers #327, roepnaam Toos, geboren 08-09-1917 te Rotterdam, overleden 12-05-2006, begraven te Rotterdam, RK Begraafplaats Overschie.
Getrouwd: 22-05-1947 te Rotterdam, geen kinderen uit dit huwelijk, Petrus Adrianus van der Schaft #330, roepnaam Piet, geboren 12-02-1918 te Rotterdam, overleden 17-12-2007 te Rotterdam, begraven 22-12-2007 te Rotterdam, RK Begraafplaats Overschie, beroep Vertegenwoordiger.
79. iv. Hendrikus Franciscus Hamakers #328 geboren 11-02-1921.
Getrouwd (2): 02-09-1931 te Rotterdam, Anna Carolina Jansen #1486, geboren 25-02-1887 te Rotterdam (dochter van Theodorus Jansen #2556 [1845 - 1928] en Everdina Carolina Berens #2557 [1844-1921]), overleden 16-10-1959 te Rotterdam, begraven 20-10-1959 te Rotterdam, Alg. Begraafplaats Crooswijk.

66.

Kinderen:

80. i. Johanna Maria Hamakers #223 geboren 19-09-1915.
81. ii. Henricus Johannes Hamakers #224 geboren 03-07-1917.
82. iii. Cornelia Hamakers #225 geboren 04-08-1919.
83. iv. Johannes Christoffel Hamakers #226 geboren 27-10-1921.
v. Hermina Maria Hamakers #227
84. vi. Elisabeth Maria Hamakers #228 geboren 04-04-1925.
85. vii. Marinus Johannes Hamakers #245 geboren 29-07-1926.
86. viii. Antonius Hamakers #229 geboren 27-12-1927.
67.

Kinderen:

i. Maria Maartje Berck #334, geboren 26-04-1931 te Rotterdam, beroep Secretaresse.
--Werkte bij fa. Vanandel, Schiedam.
Getrouwd: 11-12-1967 te Schiedam, Adriaan Bakkers #336, geboren 17-03-1911 te Rotterdam (zoon van Cornelis Bakkers #8492 [1876-1970] en Mathilde Christina Kolwitz #8493 [1878-1938]), overleden 12-09-1989 te Schiedam, beroep Directeur.
--Was eerder gehuwd met Elisabeth Conradie. Werkte bij fa. Vanandel, Schiedam.
ii. Hendrikus Franciscus Berck #335, geboren 06-07-1933 te Rotterdam, beroep Makelaar, Taxateur.
--Kinderen: Denise Elisabeth Berck, º 22-07-1962, Tilburg, Gehuwd, Amsterdam met Hamid Bouabib, º 04-09-1963, Goulmima (MA); Bastin Albertus Beck, º 24-10-1966, Tilburg, gehuwd met Edith Patricia
Johanna Maria van Berkel, º 09-06-1967, Warnsveld.
Getrouwd: 24-11-1959 te Goirle, Maria Catharina Cornelia van den Eijnden #8442, (Gegevens privé)
68. Nicolaas Hamakers #353, geboortenaam Nicolaas van den Bos (57.Johannes12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 13-04-1907 te Rotterdam, overleden 14-03-1993 te Breda, beroep Kantoorbediende, juridische naamswijziging 17-10-1942 Den Haag, gewettigd 17-10-1916 Rotterdam (erkenning door de moeder).
--Op 11-04-1918: Verzoek tot naamwijziging afgewezen.
Woonde: Rosier Faassenstraat 34a, Rotterdam en in Zevenbergen.
Getrouwd: 03-02-1932 te Rotterdam, Hendrika van Rijn #685, geboren 20-10-1908 te Hooge en Lage Zwaluwe (dochter van Arnoldus van Rijn #6935[1870-1959] en Margaretha Luijten #6936 [1864-1949]), overleden 08-01-1990 te Zevenbergen.

Kinderen:

87. i. Johannes Hendrikus Hamakers #345 geboren 26-06-1933.

69.

Voor de voorouders van Johanna zie BRANDT

Kinderen:

70. Johanna Hamakers #213 (58.Franciscus12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 13-09-1900 te Rotterdam, overleden 19-01-1926 te Rotterdam.
Getrouwd: 30-01-1924 te Rotterdam, Arie van Santen #375, geboren 29-05-1897 te Rotterdam (zoon van Hugo van Santen #423 [1869-1925] en Johanna Elizabeth van der Heiden #424 [1871-1943]), overleden 10-02-1971 te Rotterdam, beroep Chauffeur.-- Trouwde, na de dood van Johanna, op 27-04-1927 te Rotterdam met Simina Zwiep.

Kinderen:

i. Hugo van Santen #377, geboren 05-02-1924 te Rotterdam, overleden 20-12-2006 te Brunssum, beroep Gemeenteambtenaar.
Getrouwd: 04-05-1955 te Rotterdam, Everdina Visser #405, geboren 09-09-1925 te Warnsveld.
Kinderen:
a. Arie Johannes van Santen #4877, roepnaam Arjo, (Gegevens privé).
hij trouwde Maria Louise Renders #5171, (Gegevens privé).
Kinderen:
I. Janneke van Santen #5173, (Gegevens privé).
II. Joost van Santen #5172, (Gegevens privé).

b. Jan-Hugo van Santen #4854, (Gegevens privé).
hij trouwde Maria Silvia Frederika Wilhelmina Frings #4983, (Gegevens privé).

ii. Anna Maria van Santen #1160, geboren ca. 23-11-1925 te Rotterdam, overleden 10-08-1927 te Rotterdam.


Veertiende generatie

71. Franciscus Mathijs Hamakers #269 (61.Franciscus13, 55.Franciscus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 22-09-1905 te Rotterdam, overleden 21-11-1989 te Maassluis, begraven 24-11-1989 te Maassluis, beroep Zeeloods (Diende ook beroepsmatig bij de Marine, stamboek nr. 78491), woonde na 08-10-1928 te Hellevoetsluis.
--Franciscus kwam op 21-05-1921 aan in New York met SS 'Rijndam' als bemaningslid (loopjongen) [Registratie Ellis Island, New York].
Getrouwd: 28-08-1935 te Rotterdam, Johanna Cornelia Wilhelmina d' Achard van Enschut #270, geboren 26-11-1912 te Rotterdam (dochter van Arie d' Achard van Enschut #10569 [1884-1961] en Maria Antonia Hilkes #10570 [1885-1963]), overleden 28-04-2008 te Maassluis, beroep Muzieklerares.

Kinderen:

72. Everardus Ferdinand Antonius Hamakers #271 (61.Franciscus13, 55.Franciscus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 29-10-1912 te Rotterdam, overleden 14-08-1993 te Rotterdam, beroep voor 1938 Opticien; 01-05-1938-01-11-1972 Adjudant van politie (bij de Rotterdamse politie, dienst/kledingnummer 255), woonde 1939 Willebrordusstraat 97a, Rotterdam; 1951 Kerstant v.d. Bergelaan 63a, Hillegersberg; 1965 Hammarskjöldplaats 270, Rotterdam.
Getrouwd: 22-12-1937 te Hillegersberg, Maria Wagner #298, geboren 26-01-1907 te Wies, gem. Miesbach (DE) (dochter van Johan Wagner #3449[1877-1962] en Katharina Giosst #3450 [1879-1944]), overleden 13-12-1997 te Seefeld (DE).

Kinderen:

i. n.n. Hamakers #2571, geboren 29-07-1938 te Rotterdam, overleden 29-07-1938 te Rotterdam, kraamkind vrouwelijk.
96. ii. Nelly Käthe Hamakers #1123 (Gegevens privé)
97. iii. Evelien Hamakers #1124 (Gegevens privé)
73. Maria Hamakers #382, geboortenaam Maria Biesmans (62.Ferdinand13, 55.Franciscus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 07-09-1915 te Maastricht, gedoopt 07-09-1915 te Maastricht, gewettigd 01-03-1916 Maastricht (bij huwelijk ouders), overleden 14-05-2007 te Maastricht, begraven 19-05-2007 te Maastricht, Tongerseweg, beroep Tabakswerkster.
Getrouwd: 26-02-1938 te Maastricht, Toussaint Joseph Hermans #383, geboren 14-04-1913 te Maastricht (zoon van Leonardus Hubertus Hermans #3651 [1882-1918] en Maria Agnes Lemmens #3652 [1871-1938]), gedoopt 15-04-1913 te Maastricht, overleden 31-01-1969 te Maastricht, begraven 03-02-1969 te Maastricht, beroep Huisschilder.

Kinderen:

i. n.n. Hermans #8735, geboren 04-10-1941 te Maastricht, overleden 04-10-1941 te Maastricht, kraamkind geslacht onbekend.
ii. n.n. Hermans #8734, geboren 05-10-1941 te Maastricht, overleden 05-10-1941 te Maastricht, kraamkind geslacht onbekend.
iii. Lou Hermans #7202.
Getrouwd met Sophie Moers #7205.
iv. Els Hermans #7203.
Getrouwd met Jo Beiten #8670.
v. Marij Hermans #7204.
Getrouwd met Paul Josef Jansen #9003.
74.

Kinderen:

i. Elisabeth Maria Hamakers #412, Roepnaam Els (Gegevens privé)
zij trouwde Vicentius Alphonsus Maria van Mil #413, (Gegevens privé)
98. ii. Franciscus Anthonius Hamakers #416 (Gegevens privé)
iii. Wilhelmus Fredericus Hamakers #415, geboren 04-05-1952 te Schiedam, overleden 20-09-1977 te Rotterdam.
iv. Cornelis Joseph Hamakers #414, geboren 02-01-1954 te Schiedam, overleden 30-05-1975 te Schiedam.
v. Anthonius Martinus Hamakers #411, roepnaam Ton (Gegevens privé)
99. vi. Liduina Maria Joseph Hamakers #421 (Gegevens privé)
75. Willem Frederik Hamakers #181 (64.Dirk13, 56.Hendrikus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 04-10-1913 te Rotterdam, gedoopt 05-10-1913 te Rotterdam, overleden 19-12-1988 te Breda, begraven 23-12-1988 te Breda begraafplaats Zuylen, beroep Sportleider, Militair, woonde Apeldoorn, Deurne (1941).
Getrouwd (1): 09-10-1940 te Schiedam, Jacoba van Munster #211, geboren 18-08-1909 te Rotterdam (dochter van Petrus Johannes Richardus van Munster #781 [1874-1961] en Johanna Gerardina Smeehuijzen #782 [1880 - 1954]), gedoopt 18-08-1909 te Rotterdam, overleden 15-06-1968 te Utrecht, begraven 19-06-1968 te Breda.

Kinderen:

100. i. Theodorus Johannes Gerardus Hamakers #180 (Gegevens privé)
ii. n.n. Hamakers #9835, geboren 16-08-1946 te Rosmalen, overleden 16-08-1946 te Rosmalen.
Getrouwd (2): 1970, Wilhelmina Jacoba van Boven #212, geboren 10-11-1914 te Breda (dochter van Marinus van Boven #16799 [1882] en Geziena Petronella Catharina Schut #16800 [1887 - 1960]) overleden 1999.
--Weduwe van Johannes Marinus Stuurman.

76.

Kinderen:

i. Cor Beljaars #5948.
ii. Martina Wilhelmina Huberdina Beljaars #5949, roepnaam Tineke, (Gegevens privé).
iii. Anneke Beljaars #5950 (Gegevens privé).
iv. Theo Beljaars #5951 (Gegevens privé).

77.

Kinderen:

i. Hubertus Jacobus Buitendijk #5916, roepnaam Bert, (Gegevens privé).
hij trouwde: Elizabeth Fransisca Markx #8095 (Gegevens privé).
ii. Theodorus Jacobus Maria Buitendijk #5917, roepnaam Theo, geboren 01-11-1943 te Rotterdam, overleden 27-12-2000 te Dordrecht.
Gescheiden, Lilian Soeters #14067.
iii. Johannes Hubertus Buitendijk #5918, roepnaam Hans, (Gegevens privé).
hij trouwde Cornelia van der Elst #14068 (Gegevens privé).
iv. Antonius Petrus Buitendijk #5919, roepnaam Ton, (Gegevens privé).
v. Willem Franciscus Buitendijk #5920, roepnaam Wim, geboren 17-10-1949 te Rotterdam, overleden 02-07-2008.
hij trouwde Marjo Buitendijk #15702.
vi. Magaretha Catharina Martina Buitendijk #5910, (Gegevens privé).
zij trouwde Koenraad de Lange #5911, (Gegevens privé).
vii. Maria Elisabeth Buitendijk #5921, roepnaam Ria, (Gegevens privé).
zij trouwde Willem Visser #5947, (Gegevens privé).
78. Johanna Maria Hamakers #326, roepnaam Annie (65.Pieter13, 56.Hendrikus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 08-04-1913 te Rotterdam, overleden 25-11-1991 te Rotterdam.
Getrouwd: 21-05-1953 te Rotterdam, Theodorus Hendrikus Emanuel Nijs #329, roepnaam Theo, geboren 25-12-1910 te Rotterdam (zoon van Johannes Wilhelmus Nijs #5700 [1873-1947] en Theodora Henrica Fries #5701 [1877 - 1951]), overleden 27-11-1989 te Rotterdam, beroep Gemeenteambtenaar, Politieagent.

Kinderen:

i. Joseph Maria Nijs #361, roepnaam Jos, (Gegevens privé).
hij trouwde Antonia Gijsbertha Bontenbal #5702, roepnaam Tonnie, (Gegevens privé).
ii. Marcellinus Maria Nijs #360, roepnaam Marcel, (Gegevens privé).
iii. Richardus Maria Nijs #362, roepnaam Richard, (Gegevens privé).
79. Hendrikus Franciscus Hamakers #328, roepnaam Harry (65.Pieter13, 56.Hendrikus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 11-02-1921 te Rotterdam, overleden 23-01-1982 te Geleen, begraven 27-01-1982 te Geleen, Begraafplaats Vouersveld, beroep Administratief medewerker.
Getrouwd: 30-04-1952 te Nieuwkoop, Maria Johanna Pieterse #363, roepnaam Riet, geboren 25-02-1915 te Nieuwkoop, overleden 10-01-1996 te Rotterdam.

Kinderen:

i. Louisa Anna Josepha Hamakers #364, roepnaam Loes, (Gegevens privé).
zij trouwde Hendrikus Martinus Cecilia van Iersel #2174, roepnaam Hendri, (Gegevens privé).

80.

Kinderen:

i. Jacobus J.M. de Vries #15503, (Gegevens privé).
hij trouwde Marjolein Plat #15504, (Gegevens privé).
ii. Hermanus C.M. de Vries #15505, (Gegevens privé).
hij trouwde Maria J.C. Spruijt #15506, (Gegevens privé).
iii. Johanna Maria Helena de Vries #15493, roepnaam Joke, (Gegevens privé).
zij trouwde Johannes W. Willemse #15494, (Gegevens privé).
iv. Johannes C.A. de Vries #15507, (Gegevens privé).
hij trouwde: Liduina M. Coppers #15508, (Gegevens privé).

81.

Kinderen:

101. i. Marinus Josephus Hamakers #242 (Gegevens privé).
ii. Josephus Gerardus Hamakers #243, (Gegevens privé).
iii. Antonius Henricus Hamakers #241, (Gegevens privé).
102. iv. Henrikus Gerardus Hamakers #244, (Gegevens privé).

82.

Kinderen:

i. Jacobus Marinus Hendrikus Hanselman #15509, roepnaam Sjaak.
ii. Hermanus Bernardus Cornelis Hanselman #15882, (Gegevens privé).

83.

Kinderen:

i. Hermina Maria Hamakers #238, (Gegevens privé).

84.

Kinderen:

i. Johan van Beek #409, (Gegevens privé).

85.

Kinderen:

103. i. Martinus Johannes Hamakers #247 (Gegevens privé).
ii. Ivonne Hamakers #248, (Gegevens privé).
86. Antonius Hamakers #229 (66.Marie13, 56.Hendrikus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 27-12-1927 te Rotterdam, beroep Horlogemaker.
Getrouwd: 12-02-1958, Johanna Maria Francisca Röder #230, geboren 08-09-1932 te Rotterdam.

Kinderen:

i. Marjan Margaretha Jacoba Hamakers #233, (Gegevens privé).
zij trouwde Peter van Velzen #390, (Gegevens privé).
ii. Marinus Johannes Hamakers #231, (Gegevens privé).
104. iii. Johannes George Ronald Hamakers #232 (Gegevens privé).
87. Johannes Hendrikus Hamakers #345, geboortenaam Johannes Hendrikus van den [Bos], roepnaam John (68.Nicolaas13, 57.Johannes12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 26-06-1933 te Rotterdam, overleden 09-01-1982 te Tilburg, crematie 12-01-1982 te Breda, beroep Vertegenwoordiger, juridische naamswijziging 17-10-1942 Den Haag (Besluit Secretaris Generaal van het Departement van Justitie: naamswijziging van "van den Bos" in "Hamakers"), woonde 06-02-1957 Mathenesserplein 39a, Rotterdam; 09-03-1960 Dr. Struyckenstraat 15c, Breda; 30-03-1962 Olmenstraat 20, Oosterhout; 22-07-1965 D.J. Jittastraat 34; 18-08-1972 D.J. Jittastraat 22, Tilburg.
Getrouwd: 06-02-1957 te Rotterdam, kerkelijk huwelijk 01-03-1957 te Rotterdam, Petronella Elisabeth van Gennip #346, roepnaam Nels, geboren 03-08-1930 te Rotterdam (dochter van Lambertus van Gennip #9714[1889-1982] en Maria Brenters #9715 [1892-1986]).

Kinderen:

105. i. Anna Maria Hamakers #347 (Gegevens privé).
106. ii. Hendrika Johanna Hamakers #348 (Gegevens privé).
107. iii. Nicolaas Hamakers #349 (Gegevens privé).
88. Franciscus Johannes Hamakers #11, roepnaam Frans (69.Johannes13, 58.Franciscus12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 08-05-1909 te Rotterdam, overleden 10-07-1991 te Schiedam, beroep Winkelier, Metselaar (was in 1939 winkelier in de Weteringstraat 17a te Rotterdam.), woonde Dirk van Wassenaarstraat, Schiedam.
Getrouwd: 17-02-1937 te Rotterdam, Johanna Margaretha Kloek #21, roepnaam Annie, geboren 27-04-1914 te Zwollerkerspel (dochter van Aart Kloek #8096 [1866-1913] en Hendrika Koezen #8097 [1890]), overleden 09-12-1975 te Schiedam.

Kinderen:

i. Johanna Hamakers #25, roepnaam Joke, geboren 13-09-1937 te Rotterdam.
Getrouwd: 15-08-1968 te Schiedam, Nestor Kakagias #30, geboren 15-08-1935 te Karditsa (GR), overleden 23-12-2009 te Schiedam, begraven 30-12-2009 te Schiedam, Beukenhof.
108. ii. Gerrit Hamakers #24 geboren 03-02-1939.
109. iii. Derk Hamakers #23 (Gegevens privé).

89.
Getrouwd: 04-03-1941 te Rotterdam, ondertrouw 22-01-1941 te Rotterdam, Willemina Cornelia Schallenberg #6, roepnaam Wil, geboren 27-11-1916 te Rotterdam (dochter van Everhard Wilhelm Schallenberg #36 [1890-1973] en Cornelia Wuijster #37 [1891-1973]), overleden 23-01-1997 te Capelle aan den IJssel, crematie 28-01-1997 te Capelle aan den IJssel.

Kinderen:

i. Marijke Johanna Hamakers #7, geboren 22-06-1944 te Rotterdam, beroep Administratief medewerker, overleden 21-09-2017 te Capelle aan den IJssel, crematie 28-09-2017 te Rotterdam, Crooswijk.
Getrouwd: 18-12-1979 te Rotterdam, Gustaaf van den Berg #8, roepnaam Guus, geboren 06-09-1934 te Rotterdam (zoon van Jacob van den Berg #3655 [1893] en Johanna Maria Plaizier #3656 [1892-1938]), beroep Pensioen adviseur.
110. ii. Johannes Hendrikus Hamakers #1 (Gegevens privé).
90. Johannes Hendrikus Hamakers #12, roepnaam Jan (69.Johannes13, 58.Franciscus12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 06-01-1913 te Rotterdam, overleden 03-07-1987 te Amstelveen, crematie 07-07-1987 te Amsterdam, Westgaarde, beroep Kantoorbediende, woonde 's Gravenweg, Rotterdam; Haarlem; Amstelveen, woonde na 11-01-1938 Bergweg 149a, Rotterdam.
Getrouwd: 17-08-1939 te Capelle aan den IJssel, Jacqueline van Seters #125, geboren 12-02-1916 te Rotterdam, overleden 27-01-2001 te Amstelveen, crematie 01-02-2001 te Amsterdam, Westgaarde.

Kinderen:

111. i. Elly Jacqueline Hamakers #126 (Gegevens privé).
112. ii. Cornelia Pietronella Hamakers #127 (Gegevens privé).
91. Anna Maria Hamakers #17, roepnaam Annie (69.Johannes13, 58.Franciscus12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 08-02-1914 te Rotterdam, overleden 03-11-2002 te Rotterdam.
Getrouwd: 31-10-1951 te Rotterdam, Roelof Echten #20, roepnaam Roel, geboren 14-02-1905 te Dwingeloo (zoon van Arend Echten #15666 [1878 - 1933] en Roelofje Beenen #15667 [1868-1932]), overleden 15-11-1962 te Meppel, beroep Bakker.
--Eerder gehuwd met Martha Jansen.

Kinderen:

i. Johanna Roelfina Echten #130, roepnaam Joke, (Gegevens privé).
ii. Annemaria Echten #131, roepnaam Annemarieke, (Gegevens privé).
92. Pieter Hamakers #16 (69.Johannes13, 58.Franciscus12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 26-02-1918 te Rotterdam, overleden 12-07-1997 te Rotterdam, crematie te Rotterdam, Crematorium Maeterlinck, beroep Magazijnbediende, woonde Heer Frankenstraat, Rotterdam; Rijnsingel, Ridderkerk.
Getrouwd: 27-09-1950 te Rotterdam, Krina van den Berg #19, geboren 16-08-1920 te Rotterdam (dochter van Thomas van den Berg #5289 [1890 - 1945] en Maatje Klink #5290 [1890]), overleden 19-10-2017 te Ridderkerk, crematie 24-10-2017 te Rotterdam, Crematorium Maeterlinck.

Kinderen:

113. i. Krina Hamakers #132 (Gegevens privé).
93.

Kinderen:

i. Robert Willem de Bruin #134, roepnaam Rob , (Gegevens privé).
hij trouwde Adrie Ruitenberg #140, (Gegevens privé).
Kinderen:
a. Marco de Bruin #141, (Gegevens privé).

ii. Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk de Bruin #135, roepnaam Wimmie, geboren 17-10-1946 te Rotterdam, overleden 11-12-2005 te Tilburg, beroep Metaalbewerker.
iii. Johanna de Bruin #136, roepnaam Hanneke , (Gegevens privé).
zij trouwde Nicolaas Jacob Schouten #138, roepnaam Niek, (Gegevens privé).
Kinderen:
a. Michael Schouten #171 , (Gegevens privé).
Partner: Joyce _____ #13664.
Kinderen:
I. Alyssa Schouten #13665.

b. Steven Schouten #172, (Gegevens privé).
hij trouwde Angelique _____ #13666.


Vijftiende generatie

95. Frans Reginald Oscar Hamakers #264, roepnaam Oscar (71.Franciscus14, 61.Franciscus13, 55.Franciscus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), geboren 13-11-1935 te Rotterdam, beroep Gemeentesecretaris (was in 1972 eerste ambtenaar en loco secretaris te Heerjansdam).
--Werd op 2-11-2000 bij zijn afscheid als Gemeentesecretaris ereburger van de gemeente Zeevang.
Getrouwd: 03-11-1959 te Vlaardingen, Hendrika Bos #265, roepnaam Riek, geboren 21-10-1936 te Vlaardingerambacht (dochter van Jacobus Bos #10573 [1898-1988] en Hendrika Struis #10574 [1901-1970]).

Kinderen:

117. i. Frans Oscar Hamakers #266 (Gegevens privé).
ii. Marieke Hamakers #267, (Gegevens privé).
96. Nelly Käthe Hamakers #1123 (72.Everardus14, 61.Franciscus13, 55.Franciscus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
Getrouwd/gescheiden (1): Ton Tuitel #3454, (Gegevens privé)

Kinderen:

i. Karin Tuitel #3455, (Gegevens privé).
zij trouwde Con Starreveld #3457,(Gegevens privé).
ii. Erwin Tuitel #16738, geboren 20-11-1961 te Rotterdam, overleden 21-11-1961 te Rotterdam.
iii. Hans Tuitel #3456, (Gegevens privé).
Getrouwd (2): Paul Heijmans #3440, (Gegevens privé).

97. Evelien Hamakers #1124 (72.Everardus14, 61.Franciscus13, 55.Franciscus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
zij trouwde Hans Sigmund Küspert #3439, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Marion Küspert #3442, (Gegevens privé).
ii. Martin Küspert #3451, (Gegevens privé).
98. Franciscus Anthonius Hamakers #416 (74.Hendrikus14, 64.Dirk13, 56.Hendrikus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
hij trouwde Annemieke Cornelia Kroon #417, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Michel Hamakers #418, (Gegevens privé).
99. Liduina Maria Joseph Hamakers #421 (74.Hendrikus14, 64.Dirk13, 56.Hendrikus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
zij trouwde Paulus Josephus Stoop #422, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Lidwina Maria Stoop #3206, (Gegevens privé).
ii. Daniël Stoop #3207, (Gegevens privé).
100. Theodorus Johannes Gerardus Hamakers #180, roepnaam Theo (75.Willem14, 64.Dirk13, 56.Hendrikus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
hij trouwde Maria Catharina Husson #208, roepnaam Toos, (Gegevens privé).

Kinderen:

118. i. Ernestina Maria Hamakers #785 (Gegevens privé).
ii. Ingrid Jacoba Hamakers dr. #209, (Gegevens privé).
zij trouwde Theo Visseren #210, (Gegevens privé).
101. Marinus Josephus Hamakers #242, roepnaam Rien (81.Henricus14, 66.Marie13, 56.Hendrikus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
hij trouwde Ineke van der Pol #406, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Gloria Yaneth Hamakers #3564, (Gegevens privé).
ii. Sandra Milena Hamakers #3565, (Gegevens privé).
iii. Ruby Elena Hamakers #3566, (Gegevens privé).
102. Henrikus Gerardus Hamakers #244 (81.Henricus14, 66.Marie13, 56.Hendrikus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
hij trouwde Paula de Heer #407, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Sabina Hamakers #408, (Gegevens privé).
103. Martinus Johannes Hamakers #247 (85.Marinus14, 66.Marie13, 56.Hendrikus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
hij trouwde Marian Brusselman #249, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Danielle Desiree Hamakers #251, (Gegevens privé)
ii. Dennis Hamakers #250, (Gegevens privé)
hij trouwde Gabriella Laurentia #14305.
104. Johannes George Ronald Hamakers #232 (86.Antonius14, 66.Marie13, 56.Hendrikus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
hij trouwde Irma van der Meer #389, geboren 15-08-1961 te Delft.

Kinderen:

i. Ruben Antonius Hamakers #234, (Gegevens privé).
105. Anna Maria Hamakers #347, roepnaam Annemiek (87.Johannes14, 68.Nicolaas13, 57.Johannes12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), ( #348)(Gegevens privé).
zij trouwde/gescheidenMaarten Willem van der Vorst #697, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Sebastiaan Marinus Johannes van der Vorst #698, (Gegevens privé).
ii. Madelaine Irmanda Elisabeth van der Vorst #699, (Gegevens privé).
106. Hendrika Johanna Hamakers #348, roepnaam Rita (87.Johannes14, 68.Nicolaas13, 57.Johannes12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
Getrouwd: 08-01-1982 te Tilburg, Franciscus Maria Arnoldus Beeris #689, roepnaam Frans, geboren 09-05-1950 te Tilburg.

Kinderen:

i. Ivo Franciscus Johannes Arnoldus Beeris #694, geboren 07-08-1989 te Tilburg.
ii. Clara Anna Maria Beeris #695, roepnaam Claire, (Gegevens privé).
iii. Veerle Hendrika Johanna Beeris #696, (Gegevens privé).
107. Nicolaas Hamakers #349, roepnaam Nico (87.Johannes14, 68.Nicolaas13, 57.Johannes12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
hij trouwde/gescheidenSaskia van de Put #350, (Gegevens privé)..

Kinderen:

i. Matthijs Johannes Wilhelmus Hamakers #351, (Gegevens privé).
ii. Floris Antonius Nicolaas Hamakers #352, (Gegevens privé).
iii. Cathelijne Barbara Margaretha Hamakers #824, (Gegevens privé).
108.

Kinderen:

i. Frans Hamakers #27, geboren 27-01-1969 te Rotterdam, overleden 12-11-2011 te Schiedam, crematie 18-11-2011 te Schiedam, Beukenhof, beroep Programmeur.
109. Derk Hamakers #23, roepnaam Dik (88.Franciscus14, 69.Johannes13, 58.Franciscus12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
hij trouwde Henrica Joanna Middendorp #28, roepnaam Hennie, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Peter Johan Hamakers #29, (Gegevens privé).
hij trouwde Jasmijn Kester #12926.
110.

Kinderen:

119. i. Martine Lisette Hamakers #3 (Gegevens privé).
ii. Annemieke Eveline Hamakers #4, roepnaam Annemiek, (Gegevens privé).
111. Elly Jacqueline Hamakers #126 (90.Johannes14, 69.Johannes13, 58.Franciscus12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
zij trouwde Herman Simon Kolleman #128, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Leonie Kolleman #370, (Gegevens privé).
ii. Robert Jan Kolleman #371, (Gegevens privé).
iii. Sandra Kolleman #372, (Gegevens privé).
112. Cornelia Pietronella Hamakers #127, roepnaam Corrie (90.Johannes14, 69.Johannes13, 58.Franciscus12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
zij trouwde H. Ros #129.

Kinderen:

i. Dennis Ros #373, (Gegevens privé).
ii. José Ros #374, (Gegevens privé).
113. Krina Hamakers #132, roepnaam Krini (92.Pieter14, 69.Johannes13, 58.Franciscus12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
zij trouwde Freddy Nichelmann #133, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Dennis Nichelmann #5040, (Gegevens privé).
ii. Sander Nichelmann #5041, (Gegevens privé).
hij trouwde Wendy den Boer #12337, (Gegevens privé).


Zestiende generatie

117. Frans Oscar Hamakers #266 (95.Frans15, 71.Franciscus14, 61.Franciscus13, 55.Franciscus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
hij trouwde Karin Louise Karstens #268, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Thom Hamakers #3438, (Gegevens privé).
ii. Sven Hamakers #6171, geboren 11-07-2003 te Purmerend, overleden 03-03-2004 te Oosthuizen.
iii. Bas Hamakers #10561, (Gegevens privé).
118. Ernestina Maria Hamakers #785, roepnaam Erna (100.Theodorus15, 75.Willem14, 64.Dirk13, 56.Hendrikus12, 45.Franciscus11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
zij trouwde Frank Winter #786 (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Roel Winter #787, (Gegevens privé).
119. Martine Lisette Hamakers #3, roepnaam Martine (110.Johannes15, 89.Arend14, 69.Johannes13, 58.Franciscus12, 46.Johannes11, 35.Johannes10, 28.Joannes9, 25.Dominicus8, 20.Wilhelmus7, 19.Georgius6, 17.Georgius5, 16.Andreas4, 12.Andreas3, 5.Andries2, 1.___1), (Gegevens privé).
zij trouwde Christian Heesbeen #14334, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Sophie Charlotte Heesbeen #16795, (Gegevens privé).